Kinderen met SOLK

Datum: 27-11-2019
Kinderen met SOLK

Nieuwe invalshoeken voor Kinderen met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) staan centraal tijdens deze studiedag. We staan stil bij recente wetenschappelijke inzichten over o.a. achterliggende factoren van SOLK, het Nieuwe invalshoeken voor Kinderen met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) staan centraal tijdens deze studiedag. We staan stil bij recente wetenschappelijke inzichten over o.a. achterliggende factoren van SOLK, het microbioom en chronische vermoeidheid. Daarnaast nemen we de richtlijn SOLK bij kinderen kritisch onder de loep en speelt communicatie met het kind, het systeem en zorg- en onderwijsprofessionals een belangrijke rol tijdens deze studiedag.Doelgroep: Kinder- en jeugdartsen, -verpleegkundigen, -psychologen, -psychiaters, huisartsen, revalidatieartsen en (psychosomatisch) fysio- en ergotherapeuten. Daarnaast zijn medewerkers van (speciaal) onderwijs, zorg advies teams, jeugdhulpverlening en (school)maatschappelijk werk ook van harte welkom.

Meer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/event/kinderen-met-solk-2


Locatie: Aristo, Utrecht