Landelijk Congres Anders kijken naar ‘Probleemgedrag’

Datum: 27-05-2019
Landelijk Congres Anders kijken naar 'Probleemgedrag'

Omgaan met complex gedrag in de dagelijkse zorg

Zorgverleners in de langdurige zorg krijgen regelmatig te maken met gedrag van bewoners waar ze niet goed mee uit de voeten kunnen. Het gedrag hangt nauw samen met prikkels uit de omgeving en het welbevinden van de bewoner. Mogelijk kunnen cliënten geen woorden geven aan hun gevoelens en uit zich dit in zogenaamd complex gedrag. Tijdig anticiperen op dit gedrag vraagt een andere manier van kijken.

Wat vraagt het van jou?
Welke omgevingsfactoren beïnvloeden het gedrag? Hoe kan je omgaan met claimend, ontremd en dwaalgedrag? Maar nog beter, hoe kan je stemmingswisseling vroegtijdig herkennen en hier adequaat op inspelen, zodat je complex gedrag kunt voorkomen? Hoe kan je daarbij interventies als bewegen, muziek en complementaire zorg inzetten? En in het bijzonder; wat vraagt dit alles van jou als zorgprofessional?

Deze vragen staan centraal op het Landelijk Congres Anders kijken naar ‘Probleemgedrag’ van StudieArena i.s.m. het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Vanwege de grote belangstelling voor dit programma is besloten het congres, dat afgelopen jaar 2x volgeboekt was, opnieuw te organiseren. Natuurlijk wel met een vernieuwd programma!Doelgroep: Verpleegkundigen, verzorgenden en (woon)begeleiders. Verpleegkundig specialisten. Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling. Afdelingshoofden, teamleiders, locatiemanagers en zorgcoördinatoren. Ergotherapeuten, beweeg-/fysiotherapeuten, PMT-ers en andere paramedici. Muziektherapeuten. Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
. Orthopedagogen en gedragsdeskundigen. Psychologen en psychogerontologen. Docenten en opleidingscoördinatoren.

Meer informatie: www.studiearena.nl/congressen/congressen_item/t/landelijk_congres_anders_kijken_naar_probleemgedrag">www.studiearena.nl/congressen/congressen_item/t/landelijk_congres_anders_kijken_naar_probleemgedrag


Locatie: Congrescentrum De Werelt, Lunteren0


Trefwoorden: activiteitenbegeleider, afdelingshoofd, begeleider, beweegtherapeut, docent, ergotherapeut, fysiotherapeut, gedragsdeskundige, geestelijk verzorgers, Locatiemanager, Lunteren, Maatschappelijk werker, muziektherapeut, opleidingscoördinator, orthopedagoog, paramedici, psychogerontoloog, psycholoog, psychomotorisch therapeut (PMT-er), teamleider, verpleegkundig specialist, verpleegkundige, woonbegeleider, zorgcoördinator


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: