Landelijke studiedag Multiprobleemgezinnen

Datum: 08-11-2018
Landelijke studiedag Multiprobleemgezinnen

Hoe kom je binnen bij gezinnen met multiproblematiek en hoe bouw je samen aan een veilige samenwerkingsrelatie? Op welke manier kun je bij ze aansluiten en hoe voelen ze zich gehoord, gezien en begrepen? Vragen die in het werkveld regelmatig gesteld worden maar waar antwoorden uitblijven.
Kom naar onze studiedag en krijg antwoord op al uw vragen!

U ontmoet
Professionals die in hun werk te maken krijgen met multiprobleemgezinnen. Beleidsmakers, medewerkers van gemeenten en managers zijn ook van harte welkom.

Accreditatie:

Registerplein: 5 punten
Cliëntondersteuners
GGZ-Agogen
Maatschappelijk werk
Sociaal Agogen
Sociaal Werker

SKJeugd: 5,5 punten
Categorie informeel leren

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
Scholing GGZ
Scholing Jeugdverpleegkunde
Scholing Praktijkverpleegkunde
Scholing SPV
Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Uw investering:€340 exl.BTWDoelgroep: hulpverleners

Meer informatie: https://leidscongresbureau.nl/event/multiprobleemgezinnen/">https://leidscongresbureau.nl/event/multiprobleemgezinnen/


Locatie: Aristo Amsterdam, Amsterdam0


Trefwoorden: Amsterdam, Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN), cliëntondersteuner, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / mental health care, maatschappelijk werk, multiprobleemgezin, Register Zorgprofessionals V&VN, sociaal agoog, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV), Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: