Landelijke Studiedag OGGz

Datum: 22-11-2018
Landelijke Studiedag OGGz

Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor mensen die tussen wal en schip vallen en/of de weg naar de hulpverlening onvoldoende kunnen vinden. Zo zijn er tal van initiatieven rondom verward gedrag, huisvesting en om de sociale netwerken van deze mensen te versterken. Ook de wet- en regelgeving en financiering in de OGGz heeft niet stilgelegen.
Tijdens deze studiedag wordt u meegenomen langs verschillende creatieve oplossingen voor mensen in de OGGZ.

Accreditatie
Registerplein: 5 punten
VSR (verpleegkundig Specialisten Register): 5 punten
Kwaliteitsregister V&V: 5 punten

Programma
Ochtendprogramma
9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
Introductie op het programma
Kennismaken met de zaal: inventarisatie en verwachtingen deelnemers
Blik op recente ontwikkelingen
Niels Mulder, bijzonder hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Erasmus MC en psychiater BAVO Europoort

10.30 uur Ontschotten van financiering
In verschillende zorgdomeinen wordt persoonsgerichte zorg steeds hoger gewaardeerd. Voor mensen die niet binnen één potje vallen is niet altijd gemakkelijk om zorg op maat te leveren. In Zaanstad hebben ze de regie over de financiering neergelegd bij het wijkteam. Zij staan dichtbij de bewoners en kunnen goed inschatten welke zorg er nodig is om erger te voorkomen.
Hoe hebben ze dit in Zaanstad georganiseerd? En hoe vinden ze de balans tussen wetgeving, beleid en de zorgwensen vanuit het wijkteam?
Lotte Muis, projectleider Maatschappelijk Domein Gemeente Zaanstad

11.05 uur Koffiepauze

11.30 uur Woningoverlast
Woningoverlast kan een serieus probleem zijn. Hoe pak je dit aan? Welke maatregelen zijn er te nemen?
Er is extra aandacht voor de recent ingevoerde Wet aanpak woningoverlast.
Bert Broekhuizen, teamleider Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam

12.05 uur Gemengd wonen
Kwetsbare burgers wonen relatief vaak in goedkopere woningen. In sommige buurten is er sprake van een grote ‘dichtheid’ aan mensen die een vorm van begeleiding nodig hebben, zonder dat die mensen, hun buren of de buurt als geheel daar altijd op voorbereid zijn of in begeleid worden. Gevolg: mensen voelen zich niet op hun gemak in hun buurt en tussen hun buren. Begeleide mensen voelen zich niet altijd welkom en andere bewoners weten niet waar ze met klachten of zorgen terecht kunnen. Gemeenten en woningbouwcorporaties zetten daarom steeds meer in op het mengen van mensen in speciaal daarvoor opgezette woonprojecten.
Er wordt veel geloof gehecht aan de heilzame werking van gemengd wonen. Maar hoe goed gaat dat mengen nu eigenlijk echt in de praktijk? Wat komt er terecht van de hoge verwachtingen? Wat vinden de bewoners er zelf van? Wat gaat goed en wat minder? Deze vragen worden besproken aan de hand van een aantal Utrechtse projecten waar ex-dak- en thuislozen, mensen met psychische kwetsbaarheid en andere burgers met elkaar samenwonen en samen activiteiten ondernemen.
Maarten Davelaar, projectleider Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen en onderzoeker

12.40 uur Vragen en discussie

13.00 uur Lunchpauze

Middagprogramma

13.45 uur Vangnetwerken
Een volwaardige plek in de samenleving, zelfredzaamheid en zorgen voor elkaar. Dit klinkt mooi maar de werkelijkheid ziet er helaas toch anders uit. Van mensen die een WMO voorziening gebruiken, geeft slechts 15% aan dat zij hun problemen zelf of met hulp van hun sociale netwerk kunnen oplossen.
Bij de methode Vangnetwerken verbinden kwetsbare mensen zich aan elkaar door hun talenten in te zetten. Zij organiseren activiteiten voor elkaar en bieden elkaar sociale steun. Daardoor wordt het sociale netwerk van deze meer toereikend
Hoe werken deze vangnetwerken? Welke rol heeft de professional hierin? Wat zijn de ervaringen?
Jenny Zwijnenburg, eigenaar AanEen en initiatiefnemer Vangnetwerken

14.25 uur Signaleren en voorkomen van verward gedrag
Wijk-GGD’ers hebben veel succes in het signaleren en voorkomen van verward gedrag. Hun aanpak om escalatie te voorkomen is dusdanig succesvol dat de wijk-GGD’er is uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid 2017. Onder leiding van het CCV zijn 13 gemeenten begonnen met het invoeren van de werkwijze van de wijk-GGD.
Wat is het succes van de wijk-GGD en welke voorwaarden zijn er om deze werkwijze in uw gemeente verder in te voeren?
Leonie Aarsen, adviseur veiligheid en zorg Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) & een Wijk-GGD-er uit een van de proeftuin gemeenten

15.00 uur Korte pauze

15.15 uur Een kijkje in de wereld van een straatdokter
Medische voorzieningen zijn voor dak- en thuislozen slecht toegankelijk. Gelukkig zijn er straatdoktoren die hen van sociaal-medische zorg kunnen voorzien. Maar hoe werkt een straatdokter? En wat kan een straatdokter betekenen voor de regio?
Marcel Slockers, straatdokter CVD Havenzicht, huisarts Gezondheidscentrum DWL-de Esch en columnist Medisch Contact

15.50 uur Vragen en discussie

16.15 uur Einde programma, napraten tijdens borrelDoelgroep: Professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de OGGZ, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.

Meer informatie: https://leidscongresbureau.nl/event/oggz/">https://leidscongresbureau.nl/event/oggz/


Locatie: Aristo Amsterdam, Amsterdam0


Trefwoorden: begeleid wonen, Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN), gemeenten, GGD, justitie, maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), politie, reclassering, studiedag, verslavingszorg, welzijnsorganisatie, woningbouwcorporatie


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: