Landelijke Studiedag Personeelstekort in de Zorg

Datum: 19-06-2019
Landelijke Studiedag Personeelstekort in de Zorg

Wist u dat het personeelstekort niet alleen invloed heeft op de werkdruk en kwaliteit, maar ook op het ziekteverzuim en de uitstroom van medewerkers? Onze experts in het werkveld brengen u op 19 juni in één dag op de hoogte van veelbelovende initiatieven om het dreigende tekort van 125.000 werknemers in 2022 tegen te gaan.

Uw investering*
Uw investering bedraagt € 340,00 p.p.

Kortingen*
Vroegboekkorting: bij inschrijving vóór 1 maart ontvangt u € 25,00 vroegboekkorting, en betaalt u € 315,00 p.p.
Collegakorting: indien u gelijktijdig een collega aanmeldt, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra korting van € 25,00 op de totale inschrijfkosten.
Groepskorting: wanneer u 5 personen gelijktijdig inschrijft is de 5e persoon gratis. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief btwDoelgroep: (wijk-)verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en beleidsmakers in zorginstellingen en verpleeghuizen.

Meer informatie: https://leidscongresbureau.nl/event/personeelstekort-in-de-zorg/">https://leidscongresbureau.nl/event/personeelstekort-in-de-zorg/


Locatie: Aristo Amsterdam, Amsterdam0


Trefwoorden: Amsterdam, personeelstekort, studiedag, verpleegkundige, wijkverpleegkundige, zorg / care, zorginstelling


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: