Masterclass Autisme, ADHD en LVB bij ouderen donderdag 11 maart 2021

Datum: 11-03-2021
Masterclass Autisme, ADHD en LVB bij ouderen donderdag 11 maart 2021

De laatste jaren is er meer aandacht voor neurobiologische ontwikkelingsstoornissen bij ouderen. Differentiaal diagnostisch wordt er steeds vaker aan autisme gedacht. Het is echter niet eenvoudig om deze hypothese bij ouderen te toetsen.

Hoe diagnosticeert u autisme bij ouderen? Is er sprake van comorbiditeit als een stemmingsstoornis of een PTSS? Is er onderscheid te maken tussen persoonlijkheidsstoornissen en autisme? En wat betekent de diagnose voor uw behandeling of bejegening? Kortom, een van de doelstellingen in deze masterclass is onze ervaringen te bundelen ten aanzien van diagnostiek en behandeling bij ouderen met autisme.

In de ouderenpsychiatrie neemt ook de aandacht voor AD(H)D en LVB toe. Over AD(H)D bij ouderen is nog weinig bekend.
Het is wel bekend dat LVB in de ouderenpsychiatrie veelvoorkomend is, uit onderzoek blijken zelfs percentages van 30-40%. Maar het wordt onvoldoende herkend en onvoldoende methodisch onderzocht.

Het niet onderkennen van de juiste diagnose heeft in de praktijk grote gevolgen. Middels casuïstiek wordt inzichtelijk gemaakt hoe belangrijk het is om na te gaan of er sprake is van AD(H)D of LVB.

In deze middagmasterclass staat een verdere verkenning van ASS, AD(H)D en LVB bij ouderen centraal, er is aandacht voor case identification, diagnostiek en behandeling.

Onder begeleiding van Rosalien Wilting gaat u aan de slag met de volgende onderwerpen:

Diagnostiek en differentiaaldiagnose
Diagnostische instrumenten voor volwassenen toepassen bij ouderen
Behandeling van autisme, AD(H)D en LVB bij ouderen
Behandeling bij comorbiditeit
Praktisch oefenen aan de hand van actuele casuïstiek
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor behandelaren in de ouderenzorg en ouderen ggz. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar waardoor er veel ruimte is voor casuïstiek.Doelgroep: Specialisten ouderengeneeskunde, GGZ behandelaren, Huisartsen, Geriaters (Klinisch) psychologen, Physician assistants, Verpleegkundig specialisten

Meer informatie: https://www.medilex.nl/congressen/masterclass_ouderenpsychiatrie/congres


Locatie: Eenhoorn Meeting Center, Amersfoort