Masterclass Diversiteit & Cultuursensitief Werken

Datum: 31-05-2017

Hoe wij denken over gezondheid, ziekte en beperkingen is sterk cultureel bepaald. Maar dat geldt ook voor de manier waarop zorg is georganiseerd, de wijze waarop we hulp zoeken en voor onze visie op opvoeding en identiteitsvorming. Het beleid en interne communicatie binnen zorgorganisaties reflecteren eveneens bepaalde culturele waarden en normen. Daar zijn we ons echter lang niet altijd bewust van.

Als u veel werkt met ouders en kinderen met een andere culturele achtergrond is het goed om met een cultuursensitieve blik te kijken naar de eigen organisatie en uw eigen manier van communiceren, ook die zijn immers van invloed op het contact.
Tijdens deze middag krijgt u daarom naast achtergrondinformatie vooral praktische handvatten, zowel voor het interne beleid en organisatie als voor het contact met ouders en kinderen. U wordt hierbij uitgedaagd u bewust te worden van de rol die uw eigen waarden en normen in uw werk kunnen spelen.Doelgroep: Medewerkers in de jeugd(gezondheids)zorg, jeugdbescherming en jeugdhulpverlening.

Meer informatie: http://www.saha-communicatie.nl/diversiteit_cultuur.html">http://www.saha-communicatie.nl/diversiteit_cultuur.html


Locatie: De Vertrekhal Rotterdam, Rotterdam0


Trefwoorden: jeugdbescherming, jeugdhulpverlening, jeugdzorg


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: