Masterclass Wet zorg en dwang

Datum: 29-09-2021
Masterclass Wet zorg en dwang

De nieuwe Wet zorg en dwang is sinds 1 januari 2020 ingevoerd, maar roept nog veel vragen op. Ook jij krijgt te maken met de nieuwe kaders voor het juist toepassen van onvrijwillige zorg en de rechtspositie van cliënten.

Mr.dr. Brenda Frederiks is universitair docent gezondheidsrecht en juridisch adviseur en houdt zich al jaren bezig met vraagstukken rond de Wet zorg en dwang. Tijdens deze masterclass geeft zij in één middag een overzicht van de nieuwe wet en leer je in het bijzonder welke gevolgen de wet heeft voor de praktijk van de zorgverlening. Aan de hand van casuïstiek leer je de wet zelf toe te passen. Daarnaast is er uitgebreid ruimte voor vragen.

Je ontmoet
Specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, orthopedagogen, gedragsdeskundigen, begeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Ook cliëntvertrouwenspersonen, klachtfunctionarissen, leidinggevenden en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom.Doelgroep: artsen en professionals in de gehandicapten- en ouderenzorg

Meer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/events/masterclass-onvrijwillige-zorg-wet-zorg-dwang-2128


Locatie: Aristo Amsterdam, Amsterdam0


Trefwoorden:


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: