Middagsymposium Hoarding

Datum: 08-04-2021
Middagsymposium Hoarding

Overvolle woningen en tuinen vol spullen, dusdanig veel en vies dat het een gevaar is voor de bewoner en zijn omgeving. Zowel de fysieke als psychische gezondheid kunnen bedreigd worden, maar ook brand vormt een groot risico. Elke gemeente heeft ermee te maken en heeft de plicht zorg te bieden, ook als daar niet om gevraagd wordt. Gelukkig is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor hoarding, maar hoe ga je als professional om met deze problematiek? Wat zijn de mogelijkheden nu hoarding is opgenomen in de DSM-5? Wat zijn de rechten van de gemeente, woningcorporatie en bewoner? Om goede grip te krijgen op het complexe probleem, is een multidisciplinaire aanpak nodig: hoe organiseer je die?

Dit middagsymposium gaat in op bovenstaande vragen en biedt ruimte om dieper in te gaan op de problematiek en het uitwisselen van kennis.

PROGRAMMA

12.30 uur Ontvangst en registratie

13.00 uur Opening door de dagvoorzitter
• Korte introductie op het programma, met een blik op aanpak van de problematiek door contact vanuit presentie en eigen regievoering
• Kennismaken met de zaal: achtergrond en verwachtingen deelnemers
Gerard Lohuis, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige BuurtzorgT-team Groningen en trainer, docent en opleider Hanzehogeschool Groningen

13.30 uur Hoarding: diagnostiek en behandeling
De meeste mensen worden niet geboren als hoarder. Een veel voorkomende oorzaak van hoarding kan worden gevonden in een traumatische geschiedenis. Wat is het verband tussen een traumatische geschiedenis en hoarding? Welke hulp is er voor hoarders en welke interventies en behandelingen zijn mogelijk en hebben het meest effect? Wat betekent het voor de hulpverlening dat hoarding is opgenomen in de DSM-5?
Nienke Vulink, psychiater en hoofd polikliniek Psychiatrie AMC

14.15 uur Vragen en kennisuitwisseling
Mogelijkheden voor het stellen van verdiepende vragen aan de spreker of leg uw vragen en dilemma’s voor aan de spreker en uw collega’s

14.30 uur Pauze met een gezonde snack

14.45 uur Juridische aspecten
Welke juridische instrumenten kunnen er vanuit een menselijk perspectief worden ingezet bij hoarding? Wat zijn de (wettelijke) gronden, voordelen en nadelen van deze instrumenten? En hoe verhouden die middelen zich met de Wet verplichte ggz?
Michel Vols, hoogleraar Openbare-orderecht Rijksuniversiteit Groningen

15.30 uur Vragen en kennisuitwisseling
Mogelijkheden voor het stellen van verdiepende vragen aan de spreker of leg uw vragen en dilemma’s voor aan de spreker en uw collega’s

15.45 uur HardT – een protocol voor samenwerking en uitvoering
Hardt met ‘dt’, oftewel een harDe aanpak die met harT voor de betrokken wordt uitgevoerd. Een lezing over samenwerking in beleidsvorming én vooral uitvoering van de aanpak van hoarding en ernstige vervuiling. Het uitgangspunt hierbij is altijd het creëren van een blijvend gezonde en veilige omgeving voor de betrokken personen. Hoe organiseer je dat? Wie trekt die kar? U gaat naar huis met gereedschappen voor in de praktijk.
Fleuranne de Groot en Douwe Oosterveen zijn als juristen verbonden aan hun eigen kantoor Oosterveen & de Groot en begeleiden overheden en instanties bij de uitvoering van de aanpak van hoarding en ernstige vervuiling

16.30 uur Paneldiscussie, ruimte voor vragen en uitwisselen ervaringen o.l.v. dagvoorzitter

17.00 uur BorrelDoelgroep: Zorgprofessionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de (O)GGz, bij politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten en woningcorporaties. Interessant voor: Professional organizers, therapeuten, thuisbegeleiders, psychologen, psychiaters, WMO-medewerkers, SPV-ers en nog veel meer.

Meer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/events/middagsymposium-hoarding-2110


Locatie: Aristo Amsterdam, Amsterdam0


Trefwoorden: beleidsmaker / policy maker, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / mental health care, gemeenten, GGD, hoarding, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), politie, psychiater, psycholoog, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV), symposium, therapeut, thuisbegeleiders, welzijnsorganisatie, WMO-medewerkers, woningcorporatie, zorgprofessional


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: