Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde

Datum: 28-06-2017

Over de schutting: van handelingsverlegenheid naar verpleegkundige verantwoordelijkheid

We doen het zelf natuurlijk nooit, maar collega’s helaas wel: mensen met ingewikkelde problemen of moeilijk gedrag ‘over de schutting gooien’. Dit zien we in de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg en ook in de ouderenzorg/psychogeriatrie. Soms weten we als verpleegkundigen maar moeilijk met deze ingewikkelde problematiek om te gaan. Vanuit ‘handelingsverlegenheid’ trekken we onze handen van iemand af en leggen de verantwoordelijkheid bij collega’s, bij een ander team, bij een andere instelling of bij de familie. Het gaat hierbij zelden om mensen bij wie de zorg soepel verloopt en die voorspoedig herstellen. Het zijn juist cliënten die bijvoorbeeld ernstig suïcidaal of agressief zijn, die zich niet houden aan afspraken, of die op een andere manier niet doen wat we – onuitgesproken – van hen verwachten.

De ‘schutting’ staat symbool voor schotten tussen professionals en voorzieningen in de genoemde gezondheidszorgsectoren. Maar ook buiten deze gezondheidszorgvoorzieningen worden deze schotten ervaren. De politie neemt het groeiende aantal ‘verwarde personen’ vooral de GGZ kwalijk. De huisarts vraagt zich af hoe lang bepaalde cliënten moeten wachten op behandeling en waarom sommige cliënten zo moeilijk te plaatsen zijn bij een passende voorziening. Het wijkteam zoekt vaak zonder succes naar consultatie en expertise van GGZ-professionals.

We zouden moedeloos kunnen worden van al deze ‘schuttingen’. Maar dat is niet nodig want op deze congresdag hebben we het met elkaar over het nemen van professionele verpleegkundige verantwoordelijkheid. Wij stellen kritische vragen over het ‘over-de-schutting-probleem’ en hoe wij hier als verpleegkundigen mee omgaan. Welke signalen wijzen er binnen je team op dat problemen over de schutting worden gegooid? Hoe reflecteer en reageer je hierop? We zoeken vooral naar praktische oplossingen. Hoe kunnen we als verpleegkundigen onze professionele verantwoordelijkheid nemen en samenwerken met collega’s binnen en buiten de GGZ? En hoe kunnen we goed samenwerken met de cliënten zelf en hun familieleden en naasten? Cliënten mogen zo min mogelijk schade ondervinden van onze ‘schuttingen’. Als verpleegkundigen is het onze taak om verantwoordelijkheid te dragen voor dit probleem.Doelgroep:

Meer informatie: http://www.sympopna.nl/vpk17.html">http://www.sympopna.nl/vpk17.html


Locatie: Congrescentrum ReeHorst, Ede0


Trefwoorden: gezondheiedszorg / healthcare, ouderenzorg, psychogeriatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: