Nationale Educational Needs Conferentie

Datum: 27-09-2017

Beeldmerk Vinkje EN

Thema: Diversiteit is de norm
met focus op de Educational Needs van uw leerlingen

Ieder kind heeft recht op uitdagend onderwijs dat past bij zijn niveau en talenten. Onderwijs dat optimaal uitgaat van mogelijkheden en rekening houdt met extra ondersteuningsbehoeften. Ook wanneer de situatie complex is, zoals bij gedragsproblemen, leerstoornissen, een ontwikkelingsvoorsprong of misschien wel een combinatie van dit alles.
Daarnaast zijn kennis van de verschillen tussen jongens en meisjes, goed onderwijs aan nieuwkomers en de eerste uitkomsten uit de landelijke evaluatie Passend Onderwijs van groot belang om goed onderwijs te kunnen bieden.

Uitdaging
Deze complexe situaties vragen om leerkrachten die daadkrachtig en sensitief kunnen reageren. Leerkrachten die de eigen werkwijze kunnen analyseren, reflecteren en bekritiseren. Leerkrachten die met compassie en de juiste interactie focussen op het maximaal benutten van de mogelijkheden van de leerling, in alle opzichten. Leerkrachten die weten dat hun rol cruciaal is en de basis vormt voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling. Dat is een uitdaging van formaat voor iedere onderwijsprofessional.

Verdieping en verbreding
De Nationale Educational Needs Conferentie 2017 is hét evenement voor verdieping en verbreding van uw kennis en het ontwikkelen van uw differentiatievaardigheden voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Die kennis en kunde zijn immers van groot belang voor het welslagen van Passend Onderwijs. Deze inspirerende dag met praktische handvatten is voor iedereen die beroepshalve betrokken is bij leerlingen en goede zorg voor alle leerlingen wil creëren: van docent tot directeur, van zorgspecialist tot bestuurder. In PO, SO, VO en MBO.Doelgroep: onderwijsprofessionals uit PO, VO en MBO

Meer informatie: http://www.educationalneeds.nl/"> http://www.educationalneeds.nl/


Locatie: CineMec Ede, Ede