Netwerkpsychiatrie in het sociaal domein | Webinar

Datum: 16-03-2021
Netwerkpsychiatrie in het sociaal domein | Webinar

Mensen met complexe problemen ontvangen vaak hulp door meerdere professionals. De kunst is om dit te stroomlijnen en mensen zoveel mogelijk te helpen bij het nemen van regie over hun eigen ondersteuning/behandeling. Netwerkpsychiatrie probeert een kader te scheppen waarbinnen dit kan gebeuren, door de regie bij de burger te leggen waar kan, naasten stelselmatig te betrekken en de hulp te coördineren op het niveau van de burger, onder het motto ‘’niets over ons zonder ons’’.

Tijdens dit webinar gaan we in op de achtergrond en visie van netwerkpsychiatrie, en de praktische uitvoering op micro-, meso-, en macroniveau. We geven voorbeelden uit de praktijk en laten zien hoe deze manier van samenwerken over de domeinen heen (ggz en het sociale domein), de kansen op gezondheid en herstel kunnen vergroten.

Accreditatie
Registerplein

Jouw investering
€ 99,- excl. btw per persoon.
Wil je met meerdere collega’s de webinar volgen, dan dient elke deelnemer apart het inschrijfformulier in te vullen. Volgen 5 collega’s de webinar? Dan doet de 5e collega gratis mee (bij gelijktijdige inschrijving)Doelgroep: Professionals werkzaam binnen (F-)ACT-, Oggz-, (sociale) wijkteams en anderen werkzaam in het sociaal domein en de GGZ met interesse in netwerkpsychiatrie.

Meer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/events/webinar-netwerkpsychiatrie-sociaal-domein-2121


Locatie: Aristo, Utrecht0


Trefwoorden: geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / mental health care, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), psychiatrie, registerplein, sociaal domein, webinar, wijkteam


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: