NVPO-congres 2017

Datum: 17-03-2016

Tijdens een NVPO-congres worden bezoekers op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderzoek en beleid binnen de psychosociale oncologie. Dit jaar zal het congres in het thema staan van Kennistranslatie. Om de kwaliteit van de psychosociale oncologische zorg (PSOZ) verder te optimaliseren is het van belang dat we ons als sector inzetten voor een grotere synergie tussen psychosociaal oncologisch onderzoek, beleid en de klinische praktijk. Zowel onze wetenschappelijke kennis als onze ervaringskennis binnen de PSOZ groeit gestaag. Ten tijde van het NVPO-congres 2017 informeren wij u over recent opgedane kennis en vernieuwende ontwikkelingen binnen de PSOZ. Daarbij kijken we met u hoe we de toepassing van deze kennis en innovaties kunnen optimaliseren in de klinische praktijk, alsmede hoe we kunnen zorgen dat  ervaringskennis waar nodig wordt gestoeld op wetenschappelijke evidentie.Doelgroep: Het congres is multidisciplinair en gericht op onder andere psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, (para)medici, verpleegkundigen, onderzoekers en beleidsmakers.

Meer informatie: http://congresscare.com/congress/nvpo-congres-2017/">http://congresscare.com/congress/nvpo-congres-2017/


Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht0


Trefwoorden: geestelijk verzorgers, kennistranslatie, medicus, Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), onderzoeker, paramedici, psoz, psycholoog, verpleegkundige, zorg / care


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: