Onderwijsconferentie Genderwijs

Datum: 14-10-2020
Onderwijsconferentie Genderwijs

Stichting School & Veiligheid organiseert de onderwijsconferentie Genderwijs voor alle onderwijsprofessionals werkzaam in het po, vo en mbo.

In deze eerste editie gaan we met elkaar in gesprek over onderwijs waarin de kijk op jongens en meiden bewust (g)een rol speelt. Hoe benader jij je leerlingen? Het uitwisselen van praktijkervaringen staat centraal in deze conferentie. Hebben jongens en meiden een andere aanpak nodig of juist niet? Deelnemers wordt nadrukkelijk verzocht hun visie te delen.

De aanbevelingen die uit deze conferentie voortkomen worden aangeboden aan minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Ingrid van Engelshoven.Doelgroep: onderwijsprofessionals

Meer informatie: https://genderwijs.schoolenveiligheid-conferenties.nl/


Locatie: Jaarbeurs, Utrecht0


Trefwoorden: conferentie, gender, middelbaar beroepsonderwijs (mbo), onderwijs, Onderwijsprofessional, primair onderwijs (po), Utrecht, voortgezet onderwijs (VO)


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie:
  • Geen evenementen in deze categorie