Oud met een Verstandelijke Beperking

Datum: 27-03-2019
Oud met een Verstandelijke Beperking

Mensen met een verstandelijke beperking verouderen op jongere leeftijd. Onderzoek van VGN heeft aangetoond dat de 50+ groep van verstandelijk beperkten te vergelijken is met de 75+ groep binnen de algemene populatie. Doordat men steeds ouder wordt, zal ouderdomsproblematiek zoals dementie onder deze doelgroep vaker voorkomen. Wat is er nodig om deze doelgroep ook op oudere leeftijd de juiste zorg te bieden?

Accreditatie
V&V en Registerplein

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door dagvoorzitter
• Kader van de dag en kennismaking
Arianne Uijl, voorzitter Netwerk Gedragsdeskundigen Ouderen in de VG-sector en orthopedagoog generalist, GZ-psycholoog en hoofd behandeling regio Nijmegen e.o. Pluryn

10.30 uur Oud worden met een verstandelijke beperking: Wat betekent dat?
Wat weten we van ouderen met een verstandelijke beperking? Welke implicaties heeft dit voor de praktijk?
Welke ontwikkelingen zijn er binnen de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking?
Dederieke Festen, arts verstandelijke gehandicapten bij Ipse de Bruggen, docent en sectiehoofd bij de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten in het Erasmus MC en projectleider bij Gezond Ouder (GOUD)

11.25 uur Koffiepauze

11.50 uur Oud en Gelukkig
De leidraad Oud en Gelukkig geeft een overzicht van kennisproducten met betrekking tot de ondersteuning van ouderen met verstandelijke beperkingen. Met deze kennisproducten kan je de ondersteuning van cliënten verder vormgeven, onderbouwen en/of toetsen.
– Hoe kunt u deze leidraad gebruiken/implementeren?
Marian Maaskant, Onderzoek & Advies voor de langdurige zorg en jeugdzorg

12.45 uur Lunchpauze

13.30 uur Workshopronde I

A: Gedrag verklaren
Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking manifesteert zich vaak anders. Hoe herkent u dementie bij deze doelgroep? Welk gedrag kan verklaard worden vanuit de verstandelijke beperking en het sociale ontwikkelingsniveau en wat is typerend voor dementie?
Arianne Uijl

B: De juiste zorg op de juiste plek
Wat is optimale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderdomsklachten zoals medische problemen en dementie? Waar kunnen ze welke zorg het beste krijgen? Wat kan je als professional voor deze ouderen betekenen? En wat betekent dit voor de organisatie zelf?
Aan de hand van casuïstiek wordt u meegenomen in de zoektocht van de juiste zorg op de juiste plek.
Marjolein Vegers, specialist ouderengeneeskunde, consultwerkzaamheden zorg voor verstandelijke en lichamelijk beperkten bij stichting Odion en stichting SIG

14.30 uur Pauze

14.45 uur Workshopronde II

C: Praten over het levenseinde
Het gesprek aangaan over toekomstige zorg is niet altijd gemakkelijk. Wel is het belangrijk om de wensen van de cliënt en diens familie bijtijds te bespreken. Hiermee bereiken we dat er minder onrust is op het einde van het leven en er meer gebeurt wat cliënt en familie wensen.
• Wat zijn ervaringen met het tijdig bespreken van toekomstige zorg (advance care planning) en wat is nodig om dit goed te kunnen doen?
Aan de hand van casuïstiek krijgt u handvatten om palliatieve zorg bespreekbaar te maken met uw cliënten en familieleden.
Annemieke Wagemans, arts voor verstandelijk gehandicapten bij Koraal en het expertisecentrum palliatieve zorg MUMC+

D: Verhuizen van een cliënt
Verhuizen is spannend, zeker als men op leeftijd is. Toch is dit niet altijd te voorkomen.
Welke factoren hebben een gunstig effect op het spanningsveld ‘verhuizen van de oudere cliënt’? Welke aspecten verdienen hierbij extra aandacht?
Philadelphia vertelt over hun project en de totstandkoming van de handreiking ‘Verhuizen van de oudere cliënt. Tips rondom het afwegingsproces’.
Elke Weidner, GZ-psycholoog/Orthopedagoog en Projectmedewerker Team Zorg & Kwaliteit Stichting Philadelphia Zorg & Erwin Schenzel, Implementatiemanager Belevingsgerichte Zorg en Consulent Palliatieve Zorg

15.45 uur BorrelDoelgroep: Verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, begeleiders en anderen met interesse in de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking.

Meer informatie: https://leidscongresbureau.nl/event/oud-met-beperking/">https://leidscongresbureau.nl/event/oud-met-beperking/


Locatie: Aristo, Utrecht