Ouderen & Psychiatrie

Datum: 12-12-2018
Ouderen & Psychiatrie

Bij ouder worden verandert er veel. Soms gaat dit gepaard met het ontstaan van psychiatrische aandoeningen of verandert de aard van al bestaande aandoeningen. Deze psychische problemen rond het ouder worden vragen om specifieke hulpverlening.
Tijdens deze studiedag worden verschillende symptomen en stoornissen besproken en krijgt u handvatten voor het herkennen, behandelen en organiseren van zorg binnen de ouderenpsychiatrie.

Accreditataie
V&V: in aanvraag
VSR: in aanvraag
ABC1: 5 punten
NVKG: in aanvraag

Ochtendprogramma

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door dagvoorzitter
Kader van de dag en kennismaking
Introductie op thema en blik op recente ontwikkelingen
Wat werkt voor welke doelgroep?
Jan Coolen, vervulde uiteenlopende managementfuncties in de zorgsector en is nu zelfstandig onderzoeker op het brede gebied van de langdurende zorg

10.30 uur Depressie bij ouderen: de ene somberheid is de andere niet
Iedereen is wel eens somber maar hoe onderscheid je somberheid in het kader van het gewone ouder worden of (onverwerkte) rouw met een depressie? Wat voor typen depressies zijn er en wat hebben deze voor consequenties voor de behandeling en bejegening?
Martin Kat, ouderenpsychiater Noordwest Ziekenhuisgroep en consulent ouderenpsychiatrie bij diverse zorgcentra en verpleeghuizen

11.30 uur Koffiepauze

12.00 uur Persoonlijkheidsstoornis én doodswens
Ouderen met persoonlijkheidsproblematiek hebben vaak hun hele leven geworsteld met hun rol in de maatschappij en het aangaan van relaties. Op oudere leeftijd accepteren zij soms dat hun leven niet meer tot voltooiing zal komen waarop een euthanasieverzoek kan volgen. Psychiatrische behandeling en een euthanasietraject staan echter haaks op elkaar. Wat betekent dit voor de behandeling en de rol van de professional?
Sylvia Heijnen-Kohl, klinisch psycholoog en Zorgdirecteur Ouderen Mondriaan

12.45 uur Afsluiting ochtend door dagvoorzitter
Terugblik op ochtend en vooruitblik op middag

13.00 uur Lunchpauze

Middagprogramma met sessiekeuzes

13.45 uur Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B

A. Omgaan met een bipolaire stoornis
Tijdens deze interactieve workshop oefent u door middel van regietheater in de omgang met ouderen met een bipolaire stoornis.
Jan van der Hammen, trainer en mede eigenaar Ervarea, leren door beleven & Elles van Velzen, trainingsacteur Ervarea

B. Herstel en rehabilitatie in de gerontopsychiatrie
GGZ Friesland loopt voorop als het gaat om herstel ondersteunde zorg (HOZ) binnen de gerontopsychiatrie. Hot topics zoals persoonsgericht en samen beslissen zijn hier onderdeel van.
Hoe hebben zij deze HOZ vormgegeven? Wat zijn de lessons learned en hoe zien zij de toekomst voor herstel en rehabilitatie in de gerontopsychiatrie?
Benno Wiegers, sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGZ Friesland

14.45 uur Pauze

15.00 uur Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C. Angst
Één op de tien ouderen heeft last van ernstige angstklachten. Het grootste deel van de ouderen zoekt hier echter geen hulp voor en blijft met de angstklachten kampen.
Hoe herkent u angstklachten bij ouderen? Hoe motiveert u ouderen om hulp te zoeken voor hun angstklachten?
Welke behandelopties zijn er om van de angst af te komen?
Mariette van Mastrigt, klinisch psycholoog/psychotherapeut Ouderenpsychiatrie specialisme Angst en Dwang Parnassia

D. Wet Zorg en Dwang
De Wet Zorg en Dwang regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen. Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Zorg en Dwang van kracht.
Wat gaat er veranderden per 1 januari 2020? Wat betekent dit voor de praktijk: wat mag wel en wat mag niet en onder welke voorwaarden?
Justa Bos, onafhankelijk Kwaliteitsadviseur en Toezichthouder Zorg Bos Zorgtoezicht & Advies

16.00 uur BorrelDoelgroep: (wijk-)Verpleegkundigen, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, verzorgenden en anderen met interesse in psychiatrie bij ouderen.

Meer informatie: https://leidscongresbureau.nl/event/ouderen-en-psychiatrie-2/">https://leidscongresbureau.nl/event/ouderen-en-psychiatrie-2/


Locatie: De Observant, Amersfoort0


Trefwoorden: Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1), Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN), Klinisch geriater, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), ouderengeneeskunde, ouderenpsychiatrie, verpleegkundige, wijkverpleegkundige


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: