Persoongerichte Aanpak in de Praktijk: het interventieteam

Datum: 17-01-2019
Persoongerichte Aanpak in de Praktijk: het interventieteam

Iedere gemeente heeft ze; kwetsbare inwoners met wie je maar moeilijk contact krijgt. Mensen of gezinnen die zich op de rand van de maatschappij bevinden door bijvoorbeeld problematische thuissituaties, verslavingsproblematiek, financiële problemen, een detentieverleden, psychische klachten, of een combinatie van factoren.

Deze inwoners in beeld krijgen, is lastig. Streetwise als ze zijn, weten jongeren hun kwetsbaarheid goed te verbergen; volwassenen of gezinnen weten soms niet welke hulp beschikbaar is of mijden zorg.

Tijdens deze inspirerende middag delen twee ervaren interventie- en PGA-specialisten hun kennis en concrete handvatten, aan de hand van voorbeelden en casussen uit de praktijk.

Deelnemers leren onder meer:
• Hoe we (multiprobleem)gezinnen en jongeren eerder in beeld krijgen;
• Hoe je het eerste contact legt en vervolgens een vertrouwensband opbouwt;
• Welke interventiemogelijkheden je hebt en hoe je deze inzet;
• Wat de voorwaarden zijn voor een goedlopend interventieteam, en
• Hoe je een goede samenwerking creëert met collega’s en partnerorganisaties.

Accreditatie wordt aangevraagd bij het SKJ.Doelgroep: Interventie)Medewerkers van Gemeenten en Veiligheidshuizen, medewerkers Sociaal Domein, PGA specialisten, jongerenwerkers, Politie- en Justitiemedewerkers, beleidscoördinatoren en anderen die met jongeren of (multiprobleem)gezinnen werken.

Meer informatie: www.saha-communicatie.nl/pga">www.saha-communicatie.nl/pga


Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg, Baarn0


Trefwoorden: Baarn, dententie, financiele problemen, interventieteam, multiprobleemgezin, psychische klachten, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), streetwise, thuissituatie, verslaving


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: