Platos Colloquium 2018

Datum: 14-03-2018

Meer modaliteiten in modellen.

Al decennialang is de personenauto de belangrijkste modaliteit voor het maken van verplaatsingen, hetzij als bestuurder, hetzij als passagier. Het aandeel ritten met het openbaar vervoer, fiets of te voet is veel kleiner. Deze verhouding komt van oudsher ook terug in de verkeers- en vervoermodellen. De meeste aandacht ging altijd uit naar het goed modelleren van autoverkeer. De andere modaliteiten werden minder nauwkeurig beschreven of beschouwd als randvoorwaardelijk. De beperktere beschikbaarheid van data van deze modaliteiten speelde hierbij ook een rol. Door de toenemende aandacht voor stedelijke bereikbaarheid en mobiliteit, en de beschikbaarheid van data, neemt ook de aandacht voor OV, fiets, voetganger en mobiliteitsdiensten (Mobility as a Service) in verkeersmodellen toe. Dat vertaalt zich in meer inspanning om ook deze vervoerwijzen goed in de verkeersmodellen te representeren. Of dat al gelukt is en hoe dat dan gebeurt, hoort u tijdens het 18e PLATOS modellencolloquium. Tijdens de ochtendsessie is er speciale aandacht voor het modelleren van de ‘active modes’ (fiets en voetganger). Of de e-bike, als half-actieve vervoerwijze, daar ook onder valt, hopen we dan ook mee te krijgen.

Over PLATOS
In september 1998 is door een tiental partijen een convenant ondertekend dat de samenwerking tussen deze partijen op het gebied van modelontwikkeling regelt. Daarmee was het Platform Toedelings- en Simulatiemodellen (PLATOS) een feit. Met PLATOS kreeg de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten op het gebied van modellen een belangrijke impuls. PLATOS was georganiseerd als een samenwerkingsverband waarin allerlei projecten op modelgebied uitgevoerd werden door twee of meerdere deelnemende partijen. Toen na drie jaar het platform beëindigd werd, waren er acht projecten uitgevoerd. De rapporten zijn op deze website (PLATOS rapporten) te vinden.

 Doelgroep: Verkeerskundigen, consultants, verkeer, transport, logistiek

Meer informatie: http://platos-colloquium.org">http://platos-colloquium.org


Locatie: Paushuize, Utrecht0


Trefwoorden: consulent / consultant, transport, verkeer, Verkeerskundige


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: