Privacy en gegevensuitwisseling in wijkteams

Datum: 19-04-2017

Samenwerken binnen een wijkteam brengt dilemma’s met zich mee. Hoe werkt u effectief samen met uw wijkteamcollega’s zonder de privacy van uw cliënt te schenden? En hoe zorgt u als beleidsmedewerker binnen de gemeente voor een effectief en werkzaam privacybeleid?

Krijg inzicht in de do’s en don’ts rondom privacy en gegevensuitwisseling in wijkteams!

Tijdens de landelijke studiedag wordt ingegaan op:

 • Samenwerken binnen de wettelijke kaders van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
 • Praktische voorbeelden – wat zijn successen en knelpunten rondom privacy in het wijkteam?
 • Het spanningsveld tussen de privacy van de cliënt en samenwerking
 • Privacy normen in het sociaal domein voor burgers, college van B&W en professionals op de werkvloerEXTRA: In de middag kunt u kiezen uit twee verdiepingssessies:
  A: Vormgeven van privacybeleid in de praktijk
  B: Er komt een burger bij de gemeente…

Voor deze studiedag is accreditatie aangevraagd voor:

 • Jeugdzorgwerkers – SKJ (toegekend)
 • Maatschappelijk werkers – Registerplein (toegekend)
 • Sociaal agogen – Registerplein (toegekend)
 • Verpleegkundigen – Kwaliteitsregister V&V (toegekend)
 • Psychologen – NIP

Graag tot ziens op 19 april!

 

 Doelgroep: Coördinatoren wijkteams, WMO-consulenten, gemeenteraadsleden, beleidsmedewerkers, Maatschappelijk werkers en sociaal agogen, Jeugdzorgwerkers, Verpleegkundigen, Psychologen

Meer informatie: https://www.medilex.nl/congressen/wijkteams/congres">https://www.medilex.nl/congressen/wijkteams/congres


Locatie: NH Amersfoort, Amersfoort0


Trefwoorden: jeugdwet, kwaliteitsregister V&V, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), participatiewet, privacy, registerplein, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wijkteam


Alle evenementen in deze locatie:
 • Geen geplande evenementen op deze locatie
 • Alle evenementen in dezelfde categorie: