Rechtszorg voor ouders met kinderen die uit elkaar gaan. Een kwestie van willen en doen

Datum: 25-02-2019
Rechtszorg voor ouders met kinderen die uit elkaar gaan. Een kwestie van willen en doen

Een relatiebreuk tussen ouders heeft gevolgen voor het welzijn van kinderen, maar ook voor de ouders zelf.
Het gros van de ouders kan zelf, ondanks de conflicten die er bij scheiding altijd zijn, het welzijn van de kinderen in de gaten houden.
Echter, bij 15% van de scheidingen is er sprake van hoog conflict, dat voorkomt uit trauma en vaak leidt tot psychopathie. In dit geval is 1 van de ouders niet in staat het welzijn van de kinderen voor ogen te houden. Het lijkt of er twee ouders aan het vechten zijn, maar er is sprake van een eenzijdig gevecht.
In deze gevallen is er bijna altijd sprake van ouderverstoting; het kind wil de uitwonende ouder niet meer zien, terwijl het ouderschap, voordat de ouders uit elkaar gingen, niet ter discussie stond. Bij deze scheidingen worden, om ouderverstoting te rechtvaardigen, regelmatig beschuldigingen van mishandeling, in de vorm van incest, geweld en/of verwaarlozing geuit, die niet op waarheid en feiten berusten. 1 ouder houdt eenzijdig het gevecht gaande om de andere ouder uit te bannen. Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.

Het is niet anders, ten gevolge van een high conflictscheiding/complexe scheiding worden vaak de kinderen/ouders een OTS opgelegd, of nog erger, een UHP. Zelden verloopt zo’n OTS zoals het zou moeten. Ouders worden gedwongen deel te nemen aan contra productieve trajecten en moeten eindeloos procederen. Een procedure op tegenspraak, het toernooimodel, geeft alleen maar verliezers.
U ontvangt enorm veel weerstand en dat kan echt anders. Ik verwijs u wat dat betreft ook naar bladzijde 25 van het rapport Scheiden zonder schade, wat bekrachtigd is in de brief vanuit de ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker op 9 mei 2018.

De 25e februari laten wij 5 hoogleraren en professoren aan het woord, waaronder Dr. Childress (uit de U.S.A.). 5 wetenschappers die evidence based vanuit hun eigen expertise hun kennis delen op het gebied van het detecteren en oplossingsgericht kunnen handelen met betrekking tot kindermishandeling, specifiek geestelijke kindermishandeling, voortvloeiend uit pathogeen ouderschap, met als resultante ouderverstoting. Aansluitend een plenaire sessie om tot consensus te komen en een aanzet tot 1 richtlijn om af te rekenen met handelingsverlegenheid en handelingsonbekwaamheid.

Ook al wordt het symposium georganiseerd, gefaciliteerd en ja, zelfs gefinancierd door 3 ouderbelangengroepen, die dag zelf zijn wij uiterst terughoudend en zullen wij niemand bevragen!

Ik verzoek familierechters, psychologen, directies en beleidmakers van instanties zoals Jeugdzorg, de raad van Kinderbescherming, wethouders, het openbaar ministerie, de politie dringend deel te nemen aan dit symposium en elkaar te attenderen op dit symposium. Een symposium wat dus voor onder andere u is georganiseerd! Neem deel aan de plenaire discussie, deel uw inzichten. Help ons mee verbindend te zijn. Laten we samen deze maatschappelijke ramp stoppen, een kwestie van willen en doen.Doelgroep: Familierecht, psychologen, jeugdzorg

Meer informatie: https://www.herkenouderverstoting.com/info-professionals/65-symposium">https://www.herkenouderverstoting.com/info-professionals/65-symposium


Locatie: ,0


Trefwoorden: echtscheiding, familierecht, jeugdzorg, ouderbelangengroep, ouderverstoting, psycholoog, rechtszorg, symposium, uithuisplaatsing (uhp)


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: