seminar Lets make it work!

Datum: 28-03-2019
seminar Lets make it work!

Let’s make it work!
Naar een succesvolle introductie van e-health in de ggz.

De afgelopen vijftien jaar zijn er veel toepassingen ontwikkeld voor online zorg en behandeling in de ggz. Deze ‘e-mental health’-toepassingen worden echter nog lang niet voldoende ingezet. Toch is er dringend behoefte aan en het is duidelijk dat e-mental health in de toekomst niet meer weg te denken zal zijn. Dit seminar belicht verschillende facetten van de implementatie van e-mental health. Ook is er aandacht voor het nieuwe vergoedingenstelsel dat binnenkort in Nederland ingevoerd wordt en zijn er verschillende productpitches.
Wilt u weten hoe u e-mental health succesvol in uw organisatie kunt introduceren? Kom dan naar dit inspirerende seminar.

Organisatie: e-mental health innovation and transnational implementation platform North West Europe (eMEN). Are Psychotrauma i.s.m. Vrije Universiteit, Klinische Psychologie.

Het seminar is tweetalig (Nederlands en Engels).Doelgroep: (Behandelend) medewerkers ggz, onderzoekers, ontwikkelaars online applicaties, beleidsmedewerkers.

Meer informatie: http://www.nweurope.eu/projects/project-search/e-mental-health-innovation-and-transnational-implementation-platform-north-west-europe-emen/events/upcoming-let-s-make-it-work-implementation-of-e-mental-health-care/">http://www.nweurope.eu/projects/project-search/e-mental-health-innovation-and-transnational-implementation-platform-north-west-europe-emen/events/upcoming-let-s-make-it-work-implementation-of-e-mental-health-care/


Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam0


Trefwoorden: Amsterdam, applicatie ontwikkelaars, e-health, e-mental health, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / mental health care, onderzoeker, seminar


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: