Seminar Het Sociale Domein: doorpakken bij mensen met verward gedrag

Datum: 30-03-2017
Seminar Het Sociale Domein: doorpakken bij mensen met verward gedrag

In 2015 kwamen maar liefst 66.000 meldingen over incidenten met verwarde mensen of mensen met verward gedrag binnen. En het aantal verwarde personen blijft toenemen, de afgelopen 5 jaar is dit met 65% gestegen. Helaas past dat in de trend die overheid, politie maar ook corporaties al enkele jaren signaleren; meer meldingen, meer ernstige incidenten en een toename van het aantal mensen met verward gedrag.

Dat hier een maatschappelijke opgave ligt is ook een feit. Corporaties ervaren de gevolgen van de toename dagelijks in de wijken. Door meer incidenten in de wijk die kunnen leiden tot publieke onrust… door hoge herstelkosten van uitgeleefde woningen of erger, extreme incidenten met brand en/of explosies… Door meer overlastmeldingen van omwonenden… Door oplopende huurachterstanden en meer ontruimingen…

Het is dan ook tijd om de handschoen echt op te pakken. Maar wel samen met gemeenten, de zorg én de woningcorporaties. Want corporaties kunnen een belangrijke aanjager zijn in het oppakken van deze taak. Maar wat mag de corporatie van een gemeente verwachten? En andersom? En wat doet de zorg? Hoe komt u tot een goede samenwerking met de verschillende partijen? En hoe krijgt u bovenal beweging in de wijk om los van de systemen de mensen weer centraal te stellen? Hoe kunt u de samenwerking “ontschotten”?

 Doelgroep: Dit seminar is gericht op directeur-bestuurders, RvC/RvT leden en hoger management van corporaties. En iedere corporatiemedewerker die betrokken of geïnteresseerd is in het doorpakken op dit onderwerp. Omdat we een oplossing willen bieden om de toenemende onrust terug te dringen.

Meer informatie: www.kjenning.nl/290">www.kjenning.nl/290


Locatie: Green Village, Nieuwegein0


Trefwoorden: overheid, politie, verward gedrag


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: