Seminar Verduurzaming van de woningvoorraad

Datum: 07-11-2017

In 2016 is in Parijs het klimaatakkoord ondertekend. In Nederland heeft zich dat vertaald naar de Energieagenda, waarin gestreefd wordt naar het CO2 neutraal maken van Nederland in 2050.

Van de circa 7,7 miljoen woningen die er in Nederland staan, zijn er bijna 2,4 miljoen in het bezit van corporaties. Dat is zo’n 30% van de totale voorraad en goed voor zo´n 13 procent van de totale CO2 uitstoot. Een groot deel van de verduurzamingsopgave van de woningvoorraad komt daarmee voor rekening van de corporatiesector.

De komende jaren gaan corporaties hun woningen in een hoog tempo energiezuiniger maken. Voor de korte termijn betekent dit dat corporaties in 2021 moeten uitkomen op gemiddeld een energielabel B voor hun woningen. Maar zoals het nu lijkt, gaat slechts 35% van de corporaties dat doel ook werkelijk halen. Dat vraagt dus om een versnelling en vergroting van de investeringen in verduurzaming.

Op de lange termijn, uiterlijk 2050, zorgen corporaties ervoor dat hun woningen CO2-neutraal zijn. Beide ambities zijn in de Woonagenda vastgesteld, net als het opleveren van een Plan van Aanpak.

Is dat haalbaar? Hoe dan? Wat zet u in úw Plan van Aanpak?

De verduurzamingsopgave is er. De eerste stap is nu het opzetten en vormgeven van een gedegen duurzaamheidsbeleid. Belangrijk hierin zijn zowel technische (on)mogelijkheden als de financiële (on)haalbaarheid.

Op het Seminar Werken aan verduurzaming van de woningvoorraad gaat u aan de slag met uw verduurzamingsopgave. U hoort hoe u vanuit 4 scenario’s richting kunt geven aan uw eigen Plan van Aanpak. Hoe u uw eigen Plan van Aanpak kunt opstellen en hoe u hierin uw financiële kaders kunt bepalen voor de investeringsbeoordeling En u leert welke rol gedragsaspecten spelen in verduurzaming. Want al is uw woning nog zo duurzaam, als uw bewoner dat niet is, zijn uw inspanningen voor niets geweest.

Van actuele projecten leert u wat vandaag de dag technisch al mogelijk is en welke ontwikkelingen er aan komen. En is renovatie wel altijd logisch? “Zeker niet” is de stelling tijdens een van de verdiepingssessies. Wat vindt u daarvan?Doelgroep: Dit seminar is gericht op directeur-bestuurders, RvC/RvT leden, MT leden, projectmanagers en projectleiders die bij corporaties betrokken zijn bij de verduurzamingsopgave, de verduurzamingsstrategie en/of het opzetten van het Plan van Aanpak. En iedere (corporatie)medewerker die betrokken of geïnteresseerd is in het thema verduurzaming van woningen.

Meer informatie: www.kjenning.nl/250">www.kjenning.nl/250


Locatie: Green Village, Nieuwegein0


Trefwoorden: co2 neutraal, energieagenda, energiezuiniger, klimaatakkoord, verduurzaming, woningvoorraad, woonagenda


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie:
  • Geen evenementen in deze categorie