Seminar De Wendbare corporatie

Datum: 27-09-2017

De corporatiesector is in beweging! Wie bij een corporatie werkt, is de afgelopen jaren zeker met verandering geconfronteerd. Nieuwe wetgeving, ander beleid, andere werkwijzen, een andere verhouding met de gemeente en netwerkpartners, een veranderende doelgroep en veranderende verwachtingen van huurders.

Ook binnen de corporatie zelf is er veel veranderd. Vaak zijn er minder collega’s, maar is er meer werk. Mensen organiseren meer en meer het werk zelfstandig en nemen het voortouw bij het ontwikkelen van (nieuw) beleid, (nieuwe) instrumenten en plannen.

Back to business want de verandering is klaar!

Eh… Nee! Als er iets is wat we hebben geleerd uit de afgelopen jaren is dat verandering blijft én dat deze steeds sneller lijkt te gaan! Anno 2017 moet dus ook een corporatie zich steeds sneller aanpassen aan de razendsnel veranderende omgeving en de veranderingen in wensen en verwachtingen van huurders en stakeholders. Tegelijk is er bij de corporatie zelf een mismatch tussen de noodzakelijke en de aanwezige competenties bleek uit het recente arbeidsmarktonderzoek van FLOW. Ook de trends rondom verdere vergrijzing en de toename van regeldruk helpen niet. En is er nog meer aandacht nodig voor (duurzame) inzetbaarheid? Of is meer aandacht niet de oplossing?

Volgt u de verandering of bent u de verandering?

Als organisatie moet u zelf regie nemen en leiding gaan geven aan de verandering. Bepaal uw eigen toekomst en wees de verandering. Waar wilt u als corporatie verschil maken? En wanneer gaat u dat doen? Hoe ziet uw corporatie eruit over 3 jaar? En over 5 jaar? En wat is uw eerste stap naar die toekomst?

Op het Seminar De Wendbare corporatie gaat u aan de slag met uw wendbaarheid. Hoe wendbaar u eigenlijk moet zijn… Hoe u wendbaar kunt worden… En hoe u verandering als kans kunt gebruiken om weer het verschil te maken voor uw huurders en stakeholders!Doelgroep: Managers bij woningcorporaties en anderen die betrokken of geïnteresseerd zijn het thema wendbaarheid

Meer informatie: www.kjenning.nl/290"> www.kjenning.nl/290


Locatie: Green Village, Nieuwegein0


Trefwoorden: corporatiesector, huurder, Nieuwegein, wetgeving


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie:
  • Geen evenementen in deze categorie