Studiedag Communiceren over Kindermishandeling

Datum: 31-03-2017

http://www.decongreskalender.nl/wp-content/uploads/2017/02/693320752.jpg

Recent onderzoek van de Jongerentaskforce en TNO laat zien dat 45,4% van alle kinderen in groep 7 & 8 ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt zoals echtscheidingen of langdurig pesten. Meer dan een kwart heeft te maken gehad met één of meerdere vormen van kindermishandeling. Dat betekent 1 op de 4 kinderen die u in uw klas heeft, die u ziet bij het CJG, bij uw spreekuur als jeugdarts of als verpleegkundige op de SEH, bijvoorbeeld.

Heeft u wel eens het idee dat er sprake is van een onveilige thuissituatie voor een kind? Wat doet u bij niet-pluisgevoelens? Als een kind duidelijk in gevaar is, moet je meteen handelen, daarover zijn geen misverstanden. Maar onveiligheid is een ‘grijs vlak’ en hoe ga je om met situaties die niet zo zwart/wit zijn? Wanneer deel je je zorgen?

Tijdens deze bijeenkomst geven inspirerende sprekers u concrete handvatten voor het bespreken van zorgen over veiligheid met ouders en kinderen, collega’s en ketenpartners. Er is onder meer aandacht voor de methodiek Beschermen zonder Woorden en interculturele gespreksvoering. Natuurlijk is er volop gelegenheid om ervaringen te delen en van gedachten te wisselen. U bent van harte uitgenodigd!Doelgroep: Deze bijeenkomst is bedoeld voor onder meer artsen jeugdgezondheidszorg, kinder- en jeugdverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en SPV, aandachtsfunctionarissen KM & HG, medewerkers van CJG en (sociale) wijkteams (school)maatschappelijk werk, onderwijs, leerplicht en gemeenten, medewerkers van politie, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming.

Meer informatie: http://ajnjeugdartsen.nl/events/landelijke-studiedag-communiceren-vermoedens-kindermishandeling/">http://ajnjeugdartsen.nl/events/landelijke-studiedag-communiceren-vermoedens-kindermishandeling/


Locatie: Kontakt der Kontinenten, Soesterberg