Studiedag Geregeld ontregeld in de VGZ

Datum: 27-01-2020
Studiedag Geregeld ontregeld in de VGZ

Omgaan met complex gedrag in de dagelijkse zorg

Soms kan je als zorgverlener in de verstandelijk gehandicaptenzorg niet goed uit de voeten met het gedrag van je cliënten. Dit gedrag hangt vaak nauw samen met prikkels uit de omgeving en het welbevinden van de cliënt. Mogelijk kunnen zij geen woorden geven aan hun gevoelens en uiten zij dit in zogenaamd complex gedrag. Tijdig inspelen op dit gedrag vraagt specifieke kennis en een andere manier van kijken en benaderen.

Wat vraagt het van jou?
Je staat soms voor een flinke uitdaging! Welke omgevingsfactoren beïnvloeden het gedrag? In hoeverre ben je zelf een ‘stoorzender’? Hoe kan je gebruik maken van spiegelneuronen hoe ga je om met ontregeld gedrag bij autisme? En in het bijzonder; wat vraagt dit alles van jou als zorgprofessional en hoe jij (en je team) het vol?

Deze en andere vragen staan centraal op de Studiedag Geregeld Ontregeld in de VGZ op 27 januari 2020 in de StayOkay in Soest. Deze dag is georganiseerd door StudieArena i.s.m. Bergsma en de Boer Bij-en Nascholing.Doelgroep: Verpleegkundigen, verzorgenden en (woon)begeleiders. Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling. Afdelingshoofden, teamleiders, locatiemanagers en zorgcoördinatoren. Ergotherapeuten, beweegagogen, fysiotherapeuten, PMT-ers en andere paramedici. Muziektherapeuten. Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
. Orthopedagogen en gedragsdeskundigen. Psychologen en psychogerontologen. Docenten en opleidingscoördinatoren.

Meer informatie: StayOkay, Soest0


Trefwoorden: activiteitenbegeleider, beweegagoog, dagbehandeling, docent, ergotherapeut, fysiotherapeut, gedragsdeskundige, geestelijk verzorgers, Maatschappelijk werker, muziektherapeut, opleidingscoördinator, orthopedagoog, paramedici, psychogerontoloog, psycholoog, psychomotorisch therapeut (PMT-er), Soest, verpleegkundige, verstandelijk gehandicaptenzorg, woonbegeleider, zorgcoördinator


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: