Studiedag Omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis

Datum: 12-11-2019
Studiedag Omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis

Soms kan je als zorgverlener in de langdurige zorg niet goed uit de voeten met het gedrag van je cliënten. Dit gedrag hangt vaak nauw samen met prikkels uit de omgeving en het welbevinden van de cliënt. Mogelijk kunnen zij geen woorden geven aan hun gevoelens en uiten zij dit in zogenaamd complex gedrag. Tijdig inspelen op dit gedrag vraagt specifieke kennis en een andere manier van kijken en benaderen.
Wat vraagt het van jou?

Je staat soms voor een flinke uitdaging! Welke omgevingsfactoren beïnvloeden het gedrag? In hoeverre ben je zelf een ‘stoorzender’? Hoe kan je omgaan met claimend, ontremd en dwaalgedrag? Maar nog beter, hoe kan je stemmingswisseling vroegtijdig herkennen en hier adequaat op inspelen, zodat je complex gedrag kunt voorkomen? En in het bijzonder; wat vraagt dit alles van jou als zorgprofessional?

Deze vragen staan centraal op de Studiedag Omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis op 12 november 2019 in Stayokay in Soest.Doelgroep: Verpleegkundigen, verzorgenden en (woon)begeleiders, Verpleegkundig specialisten, Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling, Afdelingshoofden, teamleiders, locatiemanagers en zorgcoördinatoren, Ergotherapeuten, beweegagogen, fysiotherapeuten, PMT-ers en andere paramedici, Muziektherapeuten, Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
, Orthopedagogen en gedragsdeskundigen, Psychologen en psychogerontologen, Docenten en opleidingscoördinatoren.

Meer informatie: https://www.studiearena.nl/congressen/congressen_item/t/studiedag_omgaan_met_complex_gedrag_in_het_verpleeghuis


Locatie: StayOkay, Soest