Studiedag Persoonsgerichte zorg voor oudere migranten

Datum: 23-09-2019
Studiedag Persoonsgerichte zorg voor oudere migranten

Nederland vergrijst. Ook het aantal ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Naar verwachting is in 2030 één op de drie ouderen (65+) in de grote steden migrant. Oudere migranten hebben vaker te maken met een chronische aandoening als diabetes, COPD en hart- en vaatziekten en/of dementie. Zij vinden doorgaans wel hun weg naar de huisarts, maar maken nog weinig gebruik van aanvullende voorzieningen als preventieprogramma’s en ondersteuning van bijvoorbeeld praktijkondersteuners en -verpleegkundigen. Ook maakt er maar een relatief klein percentage oudere migranten gebruik van zowel de thuiszorg als in de intramurale voorzieningen. Zo woont ongeveer 99% van de oudere migranten met dementie thuis! Hoe komt dit?
Wat vraagt het van jou?

Hier ligt voor jou als zorgprofessional een grote uitdaging: hoe kom je bijvoorbeeld in contact met oudere migranten? Ben je je bewust van je eigen vooroordelen en in hoeverre beïnvloeden deze de dialoog? Hoe vinden zij hun weg in zorgland en hoe kom jij er achter wat hun zorgbehoefte is? En als je daar dan achter bent, hoe werk je aan een goede zorgrelatie met de oudere migrant en zijn/haar mantelzorgers?

Deze en vele andere vragen komen aan bod tijdens de Studiedag Persoonsgerichte zorg voor oudere migranten van StudieArena i.s.m. Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Deze studiedag vindt plaats op 23 september 2019 in StayOkay in Soest.

Verpleegkundigen, verzorgenden, Thuiszorgmedewerkers, Huisartsen, praktijkondersteuners, Casemanagers en ouderenadviseurs Ketenregisseurs en zorgcoördinatoren Afdelingshoofden, teamleiders en locatiemanagers Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici Orthopedagogen en gedragsdeskundigen Activiteitenbegeleiders, medewerkers dagbehandeling en muziektherapeuten Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, ouderenadviseurs en mantelzorgmakelaars Vertegenwoordigers van cliëntenraden (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en psychogerontologen Medewerkers hospices, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
 Docenten en opleidingscoöordinatoren Beleidsmakers van gemeenten en woningcorporaties en landelijke overhedenDoelgroep: Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders Thuiszorgmedewerkers Huisartsen en praktijkondersteuners huisartsen Casemanagers en ouderenadviseurs Ketenregisseurs en zorgcoördinatoren Afdelingshoofden, teamleiders en locatiemanagers Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici Orthopedagogen en gedragsdeskundigen Activiteitenbegeleiders, medewerkers dagbehandeling en muziektherapeuten Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, ouderenadviseurs en mantelzorgmakelaars Vertegenwoordigers van cliëntenraden (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en psychogerontologen Medewerkers hospices, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
 Docenten en opleidingscoöordinatoren Beleidsmakers van gemeenten en woningcorporaties en landelijke overheden

Meer informatie: https://www.studiearena.nl/congressen/congressen_item/t/studiedag_persoonsgerichte_zorg_voor_oudere_migranten


Locatie: StayOkay, Soest0


Trefwoorden: activiteitenbegeleider, afdelingshoofd, beleidsmaker / policy maker, casemanager, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), cliëntenraad, dagbehandeling, dementie, diabetes, docent, ergotherapeut, fysiotherapeut, gedragsdeskundige, geestelijk verzorgers, gemeenten, hart- en vaatziekten, hospice, huisarts, ketenregisseur, Locatiemanager, Maatschappelijk werker, mantelzorgmakelaar, migrant, muziektherapeut, orthopedagoog, ouderen, ouderenadviseur, ouderengeneeskunde, paramedici, persoonsgerichte zorg, praktijkondersteuner, psychogerontoloog, teamleider, verpleegkundige, woningcorporatie, Zeist, zorgcoördinator, zorgprofessional


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: