Studiedag Pijn bij ouderen

Datum: 19-01-2021
Studiedag Pijn bij ouderen

Pijn is een veelvoorkomend probleem onder ouderen. Deze pijn heeft zowel een fysieke als een mentale component. De mentale component van pijn wordt helaas nog te vaak verwaarloosd. Zonde, want hier is veel winst te behalen, zo hoort u tijdens deze dag. Fysieke pijn wordt veelal bestreden met medicatie waardoor polyfarmacie bij ouderen regelmatig aan de orde is. Het is belangrijk dat u weet waar u op dient te letten wanneer er meerdere medicijnen tegelijk worden gebruikt. Hier staan we tijdens deze dag uitgebreid bij stil. Daarnaast zijn er tal van andere manieren om pijn bij ouderen te verlichten. Zo wordt er steeds meer complementaire zorg toegepast en ook bewegen kan een belangrijke rol spelen bij pijn. Tijdens deze studiedag hoort u zin en onzin van diverse vormen van complementaire zorg en wat u kunt doen met beweging en lichaamshouding van ouderen om pijn te verlichten en zelfs te voorkomen.
Alle aspecten van pijn bij ouderen zullen tijdens de studiedag Pijn bij ouderen aan bod komen. Er is voldoende ruimte voor uw vragen en ervaringen. Na deze dag heeft u meer handvatten om pijnklachten bij ouderen te voorkomen en verlichten waardoor u uw cliënt/patiënt nog beter kunt bijstaan!Doelgroep: Verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, huisartsen praktijkondersteuners, paramedici en andere geïnteresseerden in pijn bij ouderen.

Meer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/event/pijn-bij-ouderen/


Locatie: Aristo, Utrecht