Symposium 7 Concrete lessen over Samen beslissen in de Zorg

Datum: 03-12-2018
Symposium 7 Concrete lessen over Samen beslissen in de Zorg

4 topsprekers zullen u deze dag inspireren:
Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport
Prof. dr. Casper van Eijck, Erasmus MC, chirurg en hoogleraar, clubarts Feyenoord
Prof. dr. Trudy van der Weijden, hoogleraar huisartsgeneeskunde Maastricht University
Dr. Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter Zorginstituut

Daarnaast staan in 3 rondes workshops de praktische aanpak en talrijke geleerde lessen van 7 bijzondere en zeer verschillende projecten voor Samen beslissen centraal. Tijdens een paneldiscussie in de middag onder leiding van dagvoorzitter Oscar Kocken, zullen de meest opvallende inzichten, meningen en opbrengsten van deze dag in interactie met de zaal worden besproken.

Waarom dit symposium?
Samen beslissen tussen patiënt/cliënt en behandelaren is aan een gestage opmars bezig in de Nederlandse zorgsector. In de praktijk is het niet altijd makkelijk om hier effectief en succesvol vorm aan te geven. Om partijen in de zorg te ondersteunen hierin versnelling te brengen zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Zorginstituut Nederland in 2016 gestart met de subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’. Met als doel voorlopers op het gebied van Samen beslissen een impuls te bieden bij de opzet en uitvoering van projecten. De kennis en resultaten die Samen beslissen steeds beter mogelijk maken worden landelijk gedeeld. Inmiddels staat de teller op 40 projecten in de eerste- en tweede- en derdelijnszorg. Voor de eerste 7 projecten van het beginjaar 2016 is het moment nu daar dat zij op eigen benen verder gaan, zonder financiële ondersteuning.

Wat levert deze dag u op?
Voor het Zorginstituut ligt de lat voor het symposium hoog: deze is geslaagd wanneer iedere deelnemer na afloop met nieuwe kennis en contacten naar huis gaat. Daarmee kan de olievlekwerking van Samen beslissen, die de stimuleringsregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg als doel heeft, in de zorgsector verder worden vergroot.Doelgroep: Het symposium ‘7 Concrete Lessen voor Samen beslissen’ is bedoeld voor iedereen in de zorgsector die betrokken is bij Samen beslissen. Uit interesse of omdat u er in de praktijk al mee te maken hebt en zoekt naar actuele inzichten en richtingen om dge informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener beter vorm te geven zodat de best passende zorg kan worden eboden. Voor de volgende groepen is het symposium met name interessant: (medisch) specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, beleidsmakers, patiënten en hun vertegenwoordigers, kwaliteitsfunctionarissen, HRM-adviseurs met portefeuille leren en ontwikkelen, opleiders (universiteiten, geneeskunde, opleiding verpleegkundigen), onderzoekers, verzekeraars en vertegenwoordigers van brancheorganisaties.

Meer informatie: https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/activiteiten/2018/12/03/symposium-7-concrete-lessen-over-samen-beslissen">https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/activiteiten/2018/12/03/symposium-7-concrete-lessen-over-samen-beslissen


Locatie: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam0


Trefwoorden: Amsterdam, beleidsmaker / policy maker, brancheorganisatie, fysiotherapeut, geneeskunde, huisarts, kwaliteitsfunctionaris, medisch specialist, onderzoeker, opleider, praktijkondersteuner, psychiater, psycholoog, tropen, verpleegkundige, verzekeraar, zorg / care, zorgsector


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: