Symposium Cliënt aan zet: Kwaliteitsverbetering voor en door cliënten in de langdurige zorg

Datum: 13-05-2019
Symposium Cliënt aan zet: Kwaliteitsverbetering voor en door cliënten in de langdurige zorg

Het symposium gaat over kwalitatieve kwaliteitsinstrumenten voor het in beeld brengen van de zorgrelatie en de belangrijke, actieve rol die cliënten kunnen spelen bij kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg. U maakt kennis met instrumenten die inzicht geven in de ervaringen van cliënten in relatie met hun zorgverleners en die direct bruikbare resultaten opleveren voor kwaliteitsverbetering.

Voor wie?
Het symposium is bedoeld voor kwaliteitsfunctionarissen, beleidsmedewerkers, cliëntenraden, co-onderzoekers en bestuurders in de langdurige zorg (gehandicaptenzorg, verpleging/verzorging en geestelijke gezondheidszorg).

Doel
U maakt kennis met instrumenten die inzicht geven in de ervaringen van cliënten met hun zorgverleners en die direct bruikbare resultaten opleveren voor kwaliteitsverbetering. Bij twee instrumenten hebben cliënten of mensen met ervaringskennis een participatieve rol als co-onderzoeker of interviewer.

Inhoud
Op het symposium worden de uitkomsten van het onderzoek ‘Horen, Zien en Spreken’ (Nivel) gepresenteerd en maakt u kennis met de volgende instrumenten:
 WIEK, uit Toolbox ‘Horen, Zien en Spreken’ – Nivel
 Luister naar mijn verhaal, uit Toolbox ‘Horen, Zien en Spreken’ – Nivel
 Het verhaal als kwaliteitsinstrument – Tranzo, Universiteit Tilburg
 Experience based co-design – ESHPM, Erasmus Universiteit Rotterdam
Het onderzoek en de ontwikkeling van de instrumenten zijn gefinancierd door ZonMw.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Christel van Well, secretariaat Nivel, e-mailadres c.vanwell@nivel.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en het definitieve programma.Doelgroep: Langdurige zorg (GGZ, GZ, VV&T)

Meer informatie: https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Uitnodiging-Symposium-Client-aan-zet.pdf">https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Uitnodiging-Symposium-Client-aan-zet.pdf


Locatie: ,0


Trefwoorden: cliëntenraad, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / mental health care, gehandicaptenzorg, kwaliteitsfunctionaris, langdurige zorg, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), verpleging, verzorging


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: