Symposium Hoarding & Woningvervuiling

Datum: 12-09-2018
Symposium Hoarding & Woningvervuiling

Overvolle woningen en tuinen vol spullen, soms zo vies dat het een gevaar is voor de bewoner en zijn omgeving. Zowel de fysieke als psychische gezondheid kunnen bedreigd worden, maar ook brand vormt een groot risico. Elke gemeente heeft ermee te maken en heeft de plicht zorg te bieden, ook als daar niet om gevraagd wordt. Gelukkig is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor hoarding en woningvervuiling, maar hoe ga je als professional om met deze problematiek? Wat zijn de mogelijkheden nu hoarding is opgenomen in het DSM 5? Wat zijn de rechten van de gemeente, woningcorporatie en bewoner? En hoe zorgen we samen dat deze bewoner niet recidiveert?

Dit middagsymposium gaat in op bovenstaande vragen en biedt ruimte om dieper in te gaan op de problematiek en het uitwisselen van kennis.
u ontmoetDoelgroep: Professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de (O)GGz, bij politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten en woningcorporaties.

Meer informatie: https://leidscongresbureau.nl/event/hoarding-woningvervuiling/">https://leidscongresbureau.nl/event/hoarding-woningvervuiling/


Locatie: Aristo Amsterdam, Amsterdam0


Trefwoorden: Amsterdam, beleidsmaker / policy maker, bewoner, dsm5, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / mental health care, gemeenten, GGD, hoarding, manager, politie, welzijnsorganisatie, woningcorporatie, woningvervuiling


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: