Symposium Meer dan een spannend verhaal – De kracht van verhalen in zorg en welzijnswerk

Datum: 28-10-2017

Op zaterdag 28 oktober organiseert de Herberg van de Muze het symposium Meer dan een spannend verhaal in Zoetermeer.

In het symposium wordt getoond hoe het verhalen vertellen ingezet kan worden in het werken met kwetsbare groepen mensen. Dan gaat het onder meer om vluchtelingen, migranten, ouderen en andere kwetsbare groepen in de samenleving.

Verhalen vertellen is voor mensen even fundamenteel als eten. Voedsel houdt ons in leven, maar verhalen geven ons leven waarde en zin. Zij maken ons mensen tot wat we zijn: wezens die zin zoeken in een verwarrende wereld.

Tijdens het symposium komen nationale en internationale verhalenvertellers en experts uit de zorg en welzijnssector aan het woord die ervaring hebben met verhalen vertellen aan en met mensen in kwetsbare situaties. Zij kunnen aangeven wat de kracht van verhalen is en hoe succesvol dit al wordt toegepast. Ook worden handvaten aangereikt hoe u dit met succes kunt opzetten en toepassen.

Het symposium wordt afgesloten met een passende Muzikale Vertelvoorstelling in de avond – Meer dan een Spannend Verhaal – door Sahand Sahebdivani – meester verteller en vertelambassadeur van Nederland in 2014.

Voor wie?
Het symposium is bedoeld voor mensen die werkzaam of betrokken zijn bij het zorg en welzijnswerk in Nederland en Vlaanderen: Vluchtelingenwerk, Migrantenorganisaties, AZC’s, Huisartsen, Psychologen, Politici, Ouderenzorg, Diaconie alswel Verhalenvertellers / Vertel organisaties.

De kosten bedragen 75 Euro voor de gehele dag (inclusief workshops, diner, drankjes en de avondvoorstelling).

Informatie en aanmelden:
Meld u nu aan via meerdaneenspannendverhaal@ziggo.nl. Voor meer informatie over het programma en de sprekers zie de bijgevoegde brochure of de website: www.sijudeuil.nl/herbergvandemuze.html.

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door: Tellers Without Borders, Stichting Platform Levensverhalen, Stichting Vertellen, H. Nicolaasparochie, CKC & Partners, Kunst en Cultuurfonds Zoetermeer en Floravontuur. Het symposium is een ondereel van de jubileumactie Nederland Vertelt van het International Storytelling Festival Amsterdam.Doelgroep: Professionals en Betrokkenen Zorg en Welzijnswerk

Meer informatie: www.sijudeuil.nl/herbergvandemuze.html.">www.sijudeuil.nl/herbergvandemuze.html.


Locatie: Herberg van de Muze, Zoetermeer0


Trefwoorden: Asielzoekerscentrum (AZC), diaconie, migrant, migrantenorganisatie, ouderenzorg, samenleving, verhalenverteller, vluchteling, vluchtelingenwerk, welzijnswerk, zorg / care


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: