Symposium Pesso Psycho therapie 2019: Woorden zijn niet genoeg

Datum: 25-05-2019
Symposium Pesso Psycho therapie 2019: Woorden zijn niet genoeg

“Woorden zijn niet genoeg” Iman Baardman

Helende effecten van de lijfelijke ervaring in (psycho)therapie en het raakvlak met de neurowetenschappen.

De laatste jaren krijgt het lichaam steeds meer aandacht binnen de behandeling van psychische klachten. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook de neurowetenschappen houden zich bezig met de verbanden tussen:
“Brain, mind and body”.
Met dit symposium willen we dieper ingaan op deze verbanden. Op welke diverse wijzen wordt het lichaam in de behandeling betrokken en in hoeverre levert juist deze lijfelijke ervaring de ingang om leringen die men al vroeg in zijn leven heeft opgedaan te herschrijven?
In hoeverre is daarin onderscheid te maken tussen de daadwerkelijk lijfelijke ervaring en de imaginaire?
In de ochtend zullen er 3 sprekers zijn die een lezing geven over dit thema. oa Dr Nelleke Nicolai en Drs Monique Cuppen.
In de workshops ’s middags kan ervaren worden hoe er vanuit verschillende disciplines gewerkt wordt met het lichamelijke aspect van therapeutische behandelingen.

Download hier de FlyerDoelgroep: GGZ

Meer informatie: www.pessotherapie.nl">www.pessotherapie.nl


Locatie: Eenhoorn Meeting Center, Amersfoort