Symposium Samenwerking eerstelijnszorg en sociaal domein

Datum: 12-04-2018

Concrete handvatten bij complexe problematiek

Het is een actueel en dagelijks probleem. Huisartsen, POH GGZ en de professionals in het sociaal domein hebben te maken met complexe problematiek waarbij ze elkaar hard nodig hebben om goede zorg en begeleiding voor en met de patiënt/cliënt te realiseren. Die samenwerking gaat niet vanzelf. De eerstelijns zorg kent de WMO onvoldoende en het sociaal domein kent de zorg niet goed. Ook de zorginkoop van gemeentes is een factor van belang. De eerste lijn kent immers andere spelregels, inkoopkaders en toewijzingscriteria dan een gemeente.

Tijdens dit symposium zitten alle partijen aan tafel. U krijgt concrete handvatten en werkbare suggesties om samen integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met complexe problematiek.Doelgroep: POH GGZ, huisartsen, professionals sociaal domein, zorginkoop gemeentes

Meer informatie: https://rinozuid.nl/agenda/i1605/symposium-samenwerking-eerstelijnszorg-en-sociaal-domein-1">https://rinozuid.nl/agenda/i1605/symposium-samenwerking-eerstelijnszorg-en-sociaal-domein-1


Locatie: RINO Zuid, Eindhoven0


Trefwoorden: Eindhoven, huisarts, POH-GGZ, zorginkoop


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: