Maatschappelijk werker

Aankomende Evenementen

  • Congres personen met verward gedrag in de wijk - 01-12-2020
  • Studiedag complexe dementiezorg - 02-12-2020
  • Congres Psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking - 10-12-2020
  • 8e Landelijke studiedag Kinderen met SOLK - 18-03-2021