Themamiddag Persoonsgerichte Aanpak in de Praktijk: het Interventieteam

Datum: 31-10-2019
Themamiddag Persoonsgerichte Aanpak in de Praktijk: het Interventieteam

Herken je dat, dat je sommige cliënten niet goed kunt loslaten ondanks dat ze je hulp afwijzen en steeds terugvallen in destructief gedrag? Dat je een vertrouwensband probeert op te bouwen maar vastloopt op ontkenning van problemen of een masker van ‘stoer’ gedrag?

Iedere gemeente heeft ze; kwetsbare inwoners met wie je maar moeilijk contact krijgt. Mensen die zich op de rand van de maatschappij bevinden omdat ze worstelen met problematische thuissituaties, verslavingsproblematiek, werkloosheid of financiële problemen, een licht verstandelijke beperking, psychische klachten, ‘foute’ vrienden, of een combinatie van deze factoren. Deze inwoners in beeld krijgen en een goed contact opbouwen, is lastig. Streetwise als ze zijn, weten jongeren hun kwetsbaarheid goed te verbergen; gezinnen weten soms niet welke hulp beschikbaar is of mijden zorg.​

Tijdens deze interactieve en inspirerende themamiddag krijg je concrete handvatten van Mindert Rakhorst en Reinier van der Grijp, twee bevlogen ​interventie- en PGA-specialisten. De door hen ontwikkelde ‘Reindert methode’ is een succesvolle aanpak voor het omgaan met complexe problematiek.

Investering & Korting
​De deelnamekosten bedragen € 160,- p.p. ex btw. Meld je je tegelijkertijd aan met een collega dan geldt voor jullie beiden het kortingstarief van € 145,- p.p. ex btwDoelgroep: (Interventie)Medewerkers van Gemeenten en Veiligheidshuizen, medewerkers Sociaal Domein, PGA specialisten, jongerenwerkers, Politie- en Justitiemedewerkers, beleidscoördinatoren en anderen die met jongeren of (multiprobleem)gezinnen werken.

Meer informatie: https://www.saha-communicatie.nl/pga.html


Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg, Baarn