Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking

Datum: 14-03-2019
Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar voor trauma. Verwaarlozing, pesten, huiselijk geweld, mishandeling en seksueel misbruik komen vaker voor bij deze doelgroep. Een dergelijke geschiedenis laat vaak diepe sporen na bij uw cliënt.

Mensen met een verstandelijke beperking tonen geen andere symptomen van trauma dan anderen. Toch herkennen zorgprofessionals traumakenmerken vaak niet bij hun cliënten, omdat zij deze toeschrijven aan de beperking. Weet u als zorgprofessional hoe u de signalen van trauma herkend? Wat belangrijke behandelprogramma’s zijn? Hoe de rol van de begeleiding eruit ziet? En wat trauma-sensitief begeleiden inhoudt?

Herken de signalen van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning!Doelgroep: Begeleiders – Ergotherapeuten – Jeugdzorgwerkers - Orthopedagogen (niveau: inleidend) - Maatschappelijk werkers - Medisch specialisten, waaronder Artsen Verstandelijk Gehandicapten en huisartsen - Psychologen (niveau: inleidend) - (Gezins-) voogden – Verpleegkundigen - Verpleegkundig specialisten

Meer informatie: www.medilex.nl/traumavb">www.medilex.nl/traumavb


Locatie: Figi Zeist, Zeist0


Trefwoorden: cliënt, gehandicaptenzorg, huiselijk geweld, mishandeling, pesten, seksueel misbruik, trauma, verstandelijke beperking, verwaarlozing, Zeist


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: