VeReFi Congres

Datum: 11-04-2017

’Denken in mogelijkheden’ is het motto van wie werkzaam is in het complexe vakgebied sociale zekerheid. Niet uitgaan van wat een zieke werknemer allemaal niet kan, maar wat hij wel kan en daarop actief sturen. Ondanks de obstakels waarmee we ons geconfronteerd zien, is het nog altijd mogelijk positief te sturen op inzetbaarheid. Waar liggen kansen? Op dat vraagstuk gaan we in op het Congres ‘Denken in mogelijkheden’. Een afwisselend programma met plenaire sessies en workshops, dat u niet mag missen!

Het speelveld voor casemanagers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en HR-professionals wordt er niet eenvoudiger op: denk aan de WWZ, de lange loondoorbetaling bij ziekte, 10 jaar doorbelasting van WGA-uitkeringen (ook voor flex-medewerkers) en de strenge privacywetgeving waardoor een proactief verzuimbeleid erg lastig wordt.
Ook is de pensioenleeftijd weer omhooggegaan, terwijl bedrijfsartsen nu al waarschuwen dat veel werknemers de 65 jaar al niet eens in goede gezondheid halen. En wat kunnen we van politiek Den Haag nog meer gaan verwachten? De geluiden mogen in verkiezingstijd positief zijn; realiteit is dat de recente sociale zekerheidsmaatregelen de arbeidsmarkt ernstig verstoren:

  • de zzp’ers zitten in onzekerheid als gevolg van de Wet DBA;
  • werkgevers hebben er genoeg van dat de rekening voortdurend bij hen wordt neergelegd;
  • flex zou meer vast moeten worden, maar de WWZ heeft juist het omgekeerde bereikt.


Doelgroep: Voor casemanagers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en HR-professionals

Meer informatie: https://www.cs-opleidingen.nl/verefi-congres-11-april-2017/">https://www.cs-opleidingen.nl/verefi-congres-11-april-2017/


Locatie: Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent, Nijmegen0


Trefwoorden: bedrijfsarts, casemanager, Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA), Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), pensioen, sociale zekerheid


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: