Verslavend!

Datum: 21-09-2021
Verslavend!

Verslaving is een serieus maatschappelijk probleem welke onvoldoende onderkend wordt. Dit leidt tot onderdiagnostiek en onderbehandeling. Slechts 1 op de 10 patiënten met verslavingsproblematiek komt daadwerkelijk in beeld bij de verslavingszorg. Uw rol als hulpverlener is cruciaal als het gaat om het signaleren en bespreekbaar maken van een verslaving. Het beter herkennen en bespreekbaar maken van verslaving is van groot belang om tot behandeling te komen en zo herstel van de verslaving te bewerkstelligen.

Maar hoe stelt u vermoedens van een verslaving vast en hoe maakt u dit bespreekbaar? Hoe motiveert u iemand voor vervolgbehandeling en wat kunt u zelf al doen voor deze persoon? Wanneer is de basis-ggz een optie en wanneer is een doorverwijzing naar specialistische verslavingszorg of verslavingspsychiatrie de beste weg om te bewandelen?

Weet hoe u hulp kunt bieden aan een cliënt/patiënt met verslavingsproblematiek!

Zeer ervaren professionals spreken o.a. over de volgende onderwerpen:

– Ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar; professionalisering en verbreding van het begrip van herstel
– Signaleren & effectieve psychologische behandeling en begeleiding voor verslaving
– Welke gesprekstechnieken kunt u inzetten om vermoedens te bespreken?
– Trends op het gebied van verslaving
– Belang van integrale benadering van verslaving en comorbide psychiatrische stoornissen
– Ervaringsverhaal over maatschappelijk en persoonlijk herstelDoelgroep: Klinisch (neuro)psychologen, psychologen, psychiaters, Medisch specialisten, jeugdzorgwerkers, verpleegkundig specialisten, Maatschappelijk werkers en sociaal agogen, huisartsen, Orthopedagogen, POH-GGZ, bedrijfsartsen, verslavingsartsen, Hulpverleners verslavingszorg

Meer informatie: https://www.medilex.nl/congressen/verslaving/congres


Locatie: Eenhoorn Meeting Center, Amersfoort0


Trefwoorden: psychiatrie, verslaving, zorg / care


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: