Verward gedrag in de wijk

Datum: 13-04-2021
Verward gedrag in de wijk

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 100.000. Vaak gaat het hierbij om een complexe combinatie van een aandoening of beperking en overige, sociale, problematiek. Deze complexiteit vraagt om specifieke hulpverlening. U als professioneel betrokkene kan het soms ontbreken aan de specifieke kennis en ervaring die nodig is bij de zorg voor deze groep waardoor het lastig is deze zorg vorm te geven.

Hoe kunnen we met elkaar goede zorg leveren aan deze mensen? Hoe maak je echt contact met deze groep? Wat hebben zorg, politie en gemeente van elkaar nodig en wat hebben ze elkaar te bieden in de zorg voor verwarde personen? Tijdens dit middagsymposium wordt gekeken naar de oorzaken en achtergronden van de stijging en leren we van ervaringen, onderzoeken en initiatieven vanuit diverse invalshoeken.

PROGRAMMA

12.30 uur Ontvangst en registratie

13.00 uur Opening door de dagvoorzitter
• Korte introductie op het programma
• Blik op recente ontwikkelingen
• Kennismaken met de zaal: achtergrond en verwachtingen deelnemers
Gerard Lohuis, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Buurtzorg T-team Groningen en trainer, docent en opleider Hanzehogeschool Groningen

13.15 uur Over kwetsbare burgers en de sociale geneeskunst
Een sociaal-medische benadering in de aanpak van o.a. armoede, schulden en huisuitzettingen speelt een vitale rol in het tegengaan van de toename van personen met verward gedrag. Een pleidooi voor medische aandacht voor diagnostiek van de onderliggende problematiek bij personen met verward gedrag.
Igor van Laere, Social Medical Care Consultant en coördinator Nederlandse Straatdokters groep

14.00 uur In verwarde staat
Ervaringsdeskundige Karlijn Roex schreef een boek over haar ervaringen nadat ze als ‘verward persoon’ werd gelabeld. Vanuit het perspectief van die eigen ervaringen bespreekt zij haar overtuigingen en aanbevelingen voor het beleid van omgaan met verwarde personen en verwardheid in het algemeen. Verward gedrag is vaak het resultaat van de haperende samenleving, laat de gemeenschap dan ook zelf bijdragen aan het oplossen van het probleem.
Karlijn Roex, Post-doctoraal onderzoeker Universiteit van Amsterdam, Socioloog, schrijver, spreker

14.45 uur Pauze met een gezonde snack

15.00 uur Een voorbeeld
In meerdere gemeentes werkt de wijkagent samen met wijk-GGD’ers om personen met verward gedrag te helpen. Deze aanpak zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen zorg en politie. Wat kunnen we leren van de aanpak, wat is belangrijk in de samenwerking?
Sarah Voss en Esther Pullen, Wijk-GGD’ers gemeente Vught, en Brenda van Middelkoop, Wijkagent – aandachtsgebied verwarde personen en vermiste personen

15.45 uur Verbinding maken
Hoe kom je als hulpverlener echt in verbinding met de client? Tijdens deze bijzondere workshop word je meegenomen in de ervaringen van zowel de verwarde persoon als de hulpverlener en leer je bewust te worden van de kwetsbare samenleving en jouw rol daarin. Welke dynamieken staan tussen jou en de client in, en hoe neem je ze weg?
Jeroen Zwaal, ervaringsdeskundige en eigenaar van De verbeelding van kracht.

16.30 uur Paneldiscussie, ruimte voor vragen en uitwisselen ervaringen o.l.v. dagvoorzitter

17.00 uur BorrelDoelgroep: Zorgprofessionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de (O)GGz, bij politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten en woningcorporaties. Interessant voor: Professional organizers, therapeuten, thuisbegeleiders, psychologen, psychiaters, WMO-medewerkers, SPV-ers en nog veel meer.

Meer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/events/middag-symposium-verward-gedrag-wijk-2112


Locatie: Aristo, Utrecht