Webinar Cultuursensitief werken

Datum: 10-03-2021
Webinar Cultuursensitief werken

De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorg- en welzijnsprofessionals steeds meer te maken krijgen met cliënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen opvoedings- en levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan zorgverleners gewend zijn.

De vraag rijst hoe professionals hier passend op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met cliënten en hun familie kunnen communiceren.

Deze vraag staat centraal tijdens de webinar Cultuursensitief werken!Doelgroep: Professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van cultuursensitief werken.

Meer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/events/webinar-cultuursensitief-werken-2122


Locatie: Aristo, Utrecht0


Trefwoorden: cultuursensitief, webinar


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: