Webinar Ouderenmishandeling

Datum: 27-05-2021
Webinar Ouderenmishandeling

Jaarlijks worden 1 op de 50 ouderen (2%) slachtoffer van ouderenmishandeling (Regioplan 2018). Ouderenmishandeling omvat niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Er kan ook sprake zijn van verwaarlozing, seksueel misbruik en financieel misbruik. Daarnaast kan er sprake zijn van ontspoorde mantelzorg. In dat geval overstijgt de draaglast van de zorg voor de oudere de draagkracht van de mantelzorger en neemt het risico op ‘ontspoord’ gedrag dat schadelijk of mishandelend kan zijn voor de zorgontvanger, bedoeld of onbedoeld, toe.

Voor zorgprofessionals is het van belang alert te zijn op signalen van ouderenmishandeling zodat tijdige adequate hulp geboden kan worden. Deze webinar biedt de kennis en handvatten die daarvoor nodig zijn. Deelnemers leren risicofactoren en signalen te herkennen en deze om te zetten naar ketensamenwerking. Daarnaast wordt de Meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ en de inzet van (vertrouwensartsen van) Veilig Thuis behandeld.

Programma

18.50 uur Digitale inloop en ontvangst

19.00 uur Welkom en huishoudelijke mededelingen Leids Congres Bureau

19.05 Ouderenmishandeling – Deel 1
Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar de oudere toe, door een persoon van wie de oudere persoon afhankelijk is. De oudere persoon lijdt hierdoor lichamelijke, psychische en/of materiële schade. In deze webinar gaan we aan de hand van casuïstiek risicofactoren en signalen leren (her)kennen. Vervolgens doorlopen we aan de hand van een casus de vernieuwde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.
Mw. drs. M.E. van Houten, arts, sociaal medisch adviseur (Trompetter & Partners), Klinisch geriater niet praktiserend

19.55 uur Korte pauze

20.00 uur Ouderenmishandeling – Deel 2
Professionals kunnen bij zorgen over een vermoeden van ouderenmishandeling contact opnemen met Veilig Thuis conform de wet verplichte Meldcode. Tijdens deze webinar gaan we in op de ondersteuning vanuit Veilig Thuis bij een adviestraject en wat er gedaan kan worden nadat er een melding is gedaan. We gaan in op de mogelijkheden van Veilig Thuis en het belang van ketensamenwerking. In kleinere groepen kunnen in een break-out-room de regionale multidisciplinaire mogelijkheden besproken worden.
Mw dr G.G. Meijer, VVAK, vertrouwensarts / jeugdarts KNMG Veilig Thuis Gelderland-Midden

20.45 uur Einde webinarDoelgroep: verpleegkundigen, (huis)artsen, POH-GGZ, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, vertrouwensartsen, verzorgenden en andere zorgverleners die met ouderen werken.

Meer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/events/webinar-ouderenmishandeling-2129


Locatie: Online, -0


Trefwoorden: arts, geriater, huisarts, huiselijk geweld, ouderen, ouderengeneeskunde, ouderenmishandeling, verpleegkundige, vertrouwensarts, verzorgende, webinar, zorgprofessional


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: