Webinar Seksuele uitbuiting

Datum: 08-03-2021
Webinar Seksuele uitbuiting

De aanpak van seksuele uitbuiting is complex. Samenwerking tussen zorg en veiligheid is hierin essentieel. Veel organisaties en professionals, zoals scholen, wijkteams, leerplichtambtenaren, (jeugd)hulpverlening, medische professionals en andere zorgverleners spelen een belangrijke rol in het signaleren van mensenhandel en seksuele uitbuiting bij volwassenen en minderjarigen.

De webinar Seksuele uitbuiting geeft je meer informatie over seksuele uitbuiting. We gaan in op de signalen en risicofactoren, maar ook op de vervolgstappen na signalering. Dit doen we samen met een ervaringsdeskundige.

Want wat kan jij doen wanneer je vermoedens hebt van seksuele uitbuiting en wie schakel je in? Het doel is meer kennis en handelingsperspectieven mee te geven. Zodat je als professional de signalen van seksuele uitbuiting kunt herkennen en ernaar kan handelen.Doelgroep: Een ieder met interesse in seksuele uitbuiting, zoals professionals binnen het sociaal domein, politie, gehandicaptenzorg en onderwijs.

Meer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/events/webinar-seksuele-uitbuiting-2042


Locatie: Aristo, Utrecht0


Trefwoorden: gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening, leerplicht, onderwijs, politie, school, uitbuiting, webinar, wijkteam, zorg / care


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie: