Webinar Uitbuiting van mensen met een LVB

Datum: 07-06-2021
Webinar Uitbuiting van mensen met een LVB

Mensenhandel kent verschillende uitbuitingsvormen en daarmee ook een diversiteit aan daders en slachtoffers. Slachtoffers van mensenhandel (seksuele uitbuiting) betreffen vaak meisjes met een geschiedenis van traumatische ervaringen, zoals onder andere (seksueel) misbruik, mishandeling en/of verwaarlozing. Bovendien spelen er vaak problemen in de gezinscontext, is er relatief vaak sprake van gehechtheidsproblematiek en een laag of negatief zelfbeeld.

Het functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking, gekenmerkt door cognitieve en adaptieve beperkingen, verhoogt deze kwetsbaarheid. Het is in dit kader van belang dat er binnen de hulpverlening voor deze kwetsbare doelgroep meer aandacht en kennis komt met betrekking tot signaleren (herkennen en erkennen) van (vermoedelijk of potentieel) slachtofferschap mensenhandel.

Tijdens deze webinar wordt er aandacht besteed aan erkende signaleringsinstrumenten en handvatten geboden om (vermoedelijke of potentieel) slachtofferschap te bespreken. Dit geeft hulpverleners tools in handen om passende zorg en hulpverlening te organiseren en verdere traumatisering te voorkomen. Tevens worden er binnen de webinar mogelijkheden van preventie besproken waarmee eventueel slachtofferschap mensenhandel voorkomen kan worden.

Je ontmoet
Begeleiders, professionals binnen het speciaal onderwijs, wijkteams, politie en anderen die werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Accreditatie
Registerplein en SKJ

Je investering
€75,- excl. btw per persoon
5e collega gratis

Meer informatie en inschrijven

Uitbuiting van mensen met een LVB | WebinarDoelgroep: Begeleiders, professionals binnen het speciaal onderwijs, wijkteams, politie en anderen die werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Meer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/events/webinar-uitbuiting-lvb-2147


Locatie: Aristo, Utrecht0


Trefwoorden: licht verstandelijke beperking (lvb), politie, speciaal onderwijs (so), webinar, wijkteam


Alle evenementen in deze locatie:

Alle evenementen in dezelfde categorie:
  • Geen evenementen in deze categorie