Wet verplichte ggz

Datum: 10-09-2020
Wet verplichte ggz

De huidige Wet Bopz wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) voor de psychiatrie en de Wet zorg en dwang voor de psychogeriatrie en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Binnen de Wvggz zijn de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ geregeld.
Tijdens deze masterclass krijgt u een overzicht van de nieuwe wet en leert u in het bijzonder welke gevolgen de wet heeft voor de praktijk van de zorgverlening. Aan de hand van casuïstiek leert u de wet zelf toe te passen. Daarnaast staan we stil bij de eerste maanden waarin de wet al van kracht is en is er uitgebreid ruimte voor vragen.

Volledige programma en meer informatie, klik hier.

Accreditatie*
FGzPt, NVvP, VSR, NIP/NVO en LV POH-GGZ
* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen

Uw investering €349,- (5e collega gratis)Doelgroep: Psychiaters (i.o.), psychologen, verpleegkundig specialisten, medewerkers van het bureau geneesheer-directeur, POH-ggz, cliëntondersteuners, vertrouwenspersonen, klachtenfunctionarissen, leidinggevenden, managers, beleidsmedewerkers en anderen met interesse in de geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/event/wet-verplichte-ggz-3/


Locatie: Aristo Amsterdam, Amsterdam