WODC ABC-congres

Datum: 18-05-2017

Het congres biedt in interactieve sessies een gevarieerd beeld van onderzoek, kennis en innovatie op het terrein van Veiligheid en Justitie.

Dit jaar worden de thema’s Adolescentenstrafrecht, Biocriminologie en Cybercrime plenair belicht. Daarnaast gaat het in interactieve sessies onder meer over Big Data analyse, Evaluatieonderzoek, Georganiseerde criminaliteit, Huiselijk geweld en kindermishandeling, de Strategische Kennis en Innovatie agenda, Jeugdige cyberdaders, Legal Logistics, Asiel en Migratie, Nazorg bij justitiabelen, Omvangschattingen van criminaliteit, Politiecultuur- en onderzoek, Quantified Self, de Raadsman bij verhoor, Rechtsbijstandverleners, Recidive, Slachtofferschap, TBS, … tot en met AZC’s en criminaliteit.

Het congres is een samenwerking tussen WODC, het Innovatieteam en de Centrale Eenheid Strategie van VenJ.Doelgroep: Het congres is bedoeld voor onderzoekers, medewerkers van inspectie en andere toezichthouders en beleidsmedewerkers van VenJ en voor ketenpartners zoals politie, OM of ZM. U wordt op de hoogte gebracht van actueel wetenschappelijk en beleidsrelevant onderzoek op het terrein van Veiligheid en Justitie dat door of in opdracht van het WODC wordt verricht.

Meer informatie: https://www.wodc.nl/organisatie/wodc-congres/">https://www.wodc.nl/organisatie/wodc-congres/


Locatie: New Babylon, Den Haag0


Trefwoorden: ketenpartner, onderzoeker, openbaar ministerie, politie, toezichthouder


Alle evenementen in deze locatie:
  • Geen geplande evenementen op deze locatie
  • Alle evenementen in dezelfde categorie: