Zorg bij (v)echtscheiding

Datum: 04-11-2020
Zorg bij (v)echtscheiding

Verwacht wordt dat dit jaar het aantal (v)echtscheiding in Nederland flink zal toenemen. Zoals u weet verlopen deze scheidingen helaas niet allemaal even vlekkeloos. U krijgt te maken met ouders die niet of slecht met elkaar communiceren, zelf met diverse problemen kampen en tegelijkertijd verliest u het belang van het kind niet uit het oog. Een complexe rol.
Tijdens deze studiedag krijgt u inspiratie en handvatten voor het omgaan met knelpunten die u hierin tegenkomt. Daarnaast worden nieuwe inzichten en de nieuwe richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen met u besproken. Zo bent u nog beter toegerust om uw complexe rol in (v)echtscheidingen te vervullen.Doelgroep: Maatschappelijk werkers, medewerkers van Bureau Jeugdzorg, CJG’s, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdartsen- en verpleegkundigen, psychologen, gedragsdeskundigen, ZAT leden, IB-ers, vertrouwenspersonen, (advocaat-)mediators en medewerkers van gemeenten. Andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd.

Meer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/event/zorg-bij-vechtscheiding/


Locatie: Aristo Amsterdam, Amsterdam